Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

TEKSTY MODLITW NOWENNY NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW.

TEKSTY MODLITW NOWENNY NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW.


I niedziela nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

23 lutego 2014 r.

W pierwszą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Koszalinie 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw; przyszłość narodu, państwa, Europy, świata (Koszalin, 1 czerwca 1991 r.)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - doskonały uczniu Chrystusa – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - obficie obdarzony darami Ducha Świętego – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - wielki Apostole Bożego Miłosierdzia – módl się za nami

 

K: Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


II niedziela
nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

2 marca 2014 r.

W drugą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, Rzeszowie 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” oraz „Nie będziesz brał Imienia Pana boga swego nadaremno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem… bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim.”

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - wierny Synu Maryi – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - całkowicie oddany Matce Bożej - módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - wytrwały głosicielu Ewangelii - módl się za nami

 

K: Módl się za nami bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

III niedziela  nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

9 marca 2014 r.

W trzecią niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyny, w Lubaczowie w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – w naszym ludzkim życiu jest nieodzowny wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej „był”  - ażeby pełniej realizował swoje człowieczeństwo.

(Lubaczów,  2 czerwca 1991 r.)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - papieżu Pielgrzymie – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - papieżu Tysiąclecia - módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - wzorze pracowitości - módl się za nami

 

K: Módl się za nami bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

IV niedziela  nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

16 marca 2014 r.

W czwartą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II, przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Kielcach w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Czcij ojca twego i matkę twoją” – przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw.

(Kielce, 3 czerwca 1991 r.)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - wzorze kapłanów – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - czerpiący siłę z Eucharystii – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II -niestrudzony mężu modlitwy – módl się za nami

 

K: Módl się za nami bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

V niedziela nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

23 marca 2014 r.

W piątą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Radomiu w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Nie zabijaj” - zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych.

(Radom, 4 czerwca 1991 r.)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - miłośniku modlitwy różańcowej – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II – umacniający wątpiących w wierze – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - pragnący zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa – módl się za nami

 

K: Módl się za nami, bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

 

VI niedziela nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

30 marca 2014 r.

W szóstą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św.  w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Łomży w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

Nie cudzołóż! – co stało się z tym z przykazaniem w naszym polskim życiu? To pytanie stawiam wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce.

(Łomża,  4 czerwca 1991 r.)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się przez jego wstawiennictwo:

Bł. Janie Pawle II - nawracający grzeszników – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - obrońco godności każdego człowieka – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - obrońco życia od poczęcia do naturalnej śmierci – módl się za nami

 

K: Módl się za nami bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

VII niedziela nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

6 kwietnia 2014 r.

W siódmą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Białymstoku w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Nie kradnij” – kiedy słyszymy te słowa, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka.

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się za jego wstawiennictwem:

Bł. Janie Pawle II - upraszający bezpłodnym dar rodzicielstwa – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - przyjacielu dzieci – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - przewodniku młodzieży – módl się za nami

 

K: Módl się za nami, bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

VIII niedziela nowenny przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

13 kwietnia 2014 r.

W ósmą niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie w 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu” – tym przykazaniem Bóg szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem.

(Olsztyn, 6 czerwca)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się za jego wstawiennictwem:

Bł. Janie Pawle II - orędowniku rodzin – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II -pocieszycielu cierpiących – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - mężnie znoszący cierpienie – módl się za nami

 

K: Módl się za nami, bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

 

IX niedziela przed kanonizacją bł. Jana Pawła II

20 kwietnia 2014 r.

W ostatnią, dziewiątą, niedzielę nowenny przygotowującej nas do kanonizacji bł. Jana Pawła II przywołujemy na pamięć słowa, wypowiedziane przez Ojca św. w trakcie jego czwartej pielgrzymki do Ojczyny, we Włocławku i Płocku 1991 r.:

Papież wówczas mówił:

„Nie pożądaj żony bliźniego twego” – nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako zarzewie grzechu.

„Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego” – nie zapominajmy, że pieniądz, bogactwo, różne wygody tego świata przemijają. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało.

(Włocławek, Płock 7 czerwca)

Przyjmując na nowo papieskie pouczenie, módlmy się za jego wstawiennictwem:

Bł. Janie Pawle II - siewco Bożej radości – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - wielki orędowniku pokoju – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - chlubo Narodu Polskiego – módl się za nami

Bł. Janie Pawle II - blasku Kościoła Świętego – módl się za nami

 

K: Módl się za nami, bł. Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, radując się, że Twój Sługa bł. Papież Jan Paweł II, zostanie już niebawem włączony w poczet Twoich świętych. Amen

Służba Liturgiczna

Strona WWW
w przygotowaniu


GONG
 

diecezjalny informator
Służby Liturgicznej


 

Katedra Świdnicka

Newsletter

Szukaj

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online