Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Kurs szafarzy w naszej diecezji

Króluj nam Chryste!!!


Mając na uwadze umożliwienie chorym w domach częstszego jednoczenia się z Chrystusem Eucharystycznym oraz spełniając prośbę wielu kapłanów, by ułatwić wiernym przyjmowanie Ciała Pańskiego w Kościołach, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 230 § 3 i kan. 910 § 2) oraz postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku, pragniemy powołać w diecezji nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, upoważnionych do wykonywania tej posługi.

Zwracamy się więc z prośbą do księży proboszczów, by zgłaszali kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Można powołać mężczyzn, którzy ukończyli 25 lat, a funkcje tę mogą pełnić do 65 roku życia. Powinni się odznaczać nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii.

Zgłoszenia kandydatów, wraz z opinią księdza proboszcza, prosimy składać w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Świdnickiej do końca października 2010 roku.

Do tej posługi mogą być również powołane siostry zakonne, we własnych domach zakonnych.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od księdza biskupa, kandydat zobowiązany jest do ukończenia studium przygotowawczego, które odbywać się będzie pod kierunkiem diecezjalnego duszpasterza.

W trakcie spotkań formacyjnych będą podejmowane wyznaczone tematy teologiczno - liturgiczne oraz ćwiczenia praktyczne, a także kandydaci będą mieli stworzoną okazję do modlitwy i duchowego umocnienia. Dlatego w programie każdego spotkania uwzględniona jest Msza św. z homilią o tematyce eucharystycznej.

Kurs przygotowawczy zakończy się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii św. podczas Mszy św. i zanoszenia jej chorym.

Koszt studium przygotowawczego wynosi 50 zł. Zainteresowana parafia, z której pochodzi kandydat, proszona jest o pomoc w pokryciu kosztów kursu.PROGRAM ZAJĘĆ KURSU

DLA KANDYDATÓW
NA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
KOMUNII ŚWIĘTEJ
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Spotkania formujące kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św., odbywać się będą w Świdnicy przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca, ul. Kotlarska 19/21,
w dekanacie: Świdnica - Zachód.

Daty spotkań:

6 listopad 2010 r.
27 listopad 2010 r.
11 grudnia 2010 r.
5 luty 2011 r.
5 marca 2011 r.
26 marca 2011 r. - spotkanie i egzamin pisemny z teorii i egzamin ustny
z praktyki udzielania Komunii św. podczas Mszy św.
i zanoszenia jej chorym
kwiecień 2011 r. - uroczyste przyjęcie do wspólnoty nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej


Plan kursu:

10.00 - 11.00 Msza św. w Kościele św. Józefa Oblubieńca w Świdnicy
11.00 - 11.45 Konferencja
11.45 - 12.00 Przerwa - poczęstunek i herbata
12.00 Modlitwa: Anioł Pański
12.05 - 12.50 Konferencja
12.50 - 13.00 Przerwa
13.00 - 13.45 Konferencja lub ćwiczenia liturgiczne
13.45 - 14.30 Sprawy organizacyjne i wspólna modlitwaZ wyrazami szacunku

Ks. Gabriel Horowski
INFORMACJA

Ks. Gabriel Horowski
Dekanat: Wałbrzych Zachód
Parafia: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Jana Pawła II 1; 58-316 Wałbrzych
tel. kom: 606 475 053
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do pobrania formularz pisma - prośba jaki należy złożyć w wydziale duszpasterskim:
www.diecezja.swidnica.pl/dokumenty/2010/szafarz.doc

JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI - List Pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski – 10 października 2010 r.

JAN PAWEŁ II - ODWAGA ŚWIĘTOŚCI

List Pasterski Episkopatu Polski
na X Dzień Papieski - 10 października 2010 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

1. Liturgia Słowa często przypomina nam o konieczności wiary w Boga w życiu człowieka. Mówi o tym Chrystus w dzisiejszej Ewangelii stwierdzając, że wiara, nawet gdy jest mała jak ziarnko gorczycy, czyni cuda. Autor Listu do Hebrajczyków dodaje, że "bez wiary nie można podobać się Bogu" (Hbr 11,6). Człowiek, współpracując z Bogiem w duchu wiary, realizuje swe obowiązki i zdobywa się na odwagę, by kształtując swoje człowieczeństwo sięgać po świętość, do której został powołany.

W najbliższą niedzielę, 10 października, będziemy w całej Polsce obchodzić dziesiąty już Dzień Papieski, którego hasłem są słowa: Jan Paweł II - odwaga świętości. Podpisany przez Papieża Benedykta XVI dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II pozwala żywić nadzieję na jego rychłe wyniesienie na ołtarze. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się więc w duchowe przygotowanie naszego narodu do oczekiwanej beatyfikacji Jana Pawła II. Odwaga dążenia do świętości jest tematem, który pragniemy dziś wspólnie rozważyć.

2. Drodzy w Chrystusie! W ciągu całego pontyfikatu Jana Pawła II byliśmy pod wrażeniem jego dynamicznej działalności apostolskiej. Specyfiką tego pontyfikatu był także fakt wyniesienia na ołtarze wielkiej liczby chrześcijan, którzy z odwagą dążyli do świętości we wszystkich częściach świata, w różnych epokach i w różnych sytuacjach życiowych. Ojciec Święty szukał i znajdował odważnych ludzi w każdym narodzie, języku i powołaniu. Beatyfikował dzieci, którym Matka Boża objawiła się w Fatimie; rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus; matkę Teresę z Kalkuty; Joannę Berettę Molla - matkę, która ratując życie dziecka, wybrała własną śmierć; Pier Giorgio Frassatiego - studenta, który na nartach zmierzał do świętości; Maksymiliana Kolbe i Edytę Stein - ofiary zbrodni nazistowskich. I setki innych!

W Liście do Tymoteusza, którego fragment słyszeliśmy w czasie dzisiejszej Mszy świętej, św. Paweł Apostoł pisze: "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia" (2 Tm 1,7). Na drodze do świętości potrzebna jest miłość, odwaga i trzeźwe myślenie. Tegoroczny plakat, informujący wiernych o Dniu Papieskim, zwraca uwagę na trzy dobrze nam wszystkim znane osoby, które Kościół ukazuje jako wzorce świętości: ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ksiądz Jerzy został ogłoszony błogosławionym w czasie uroczystości, która odbyła się w Warszawie 6 czerwca br. Czekamy na wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wielu z nas spotykało ich osobiście w swoim życiu. Działali w niezwykle trudnych czasach. Heroicznie bronili Kościoła i prawa narodu do wolności oraz jego suwerennego bytu. Stali się symbolami, realizując otrzymaną od Chrystusa kapłańską, biskupią i papieską misję. Jednak nade wszystko fascynowała ich odwaga w dążeniu do świętości. Obca im była bojaźń. Natomiast kierowali się - jak mówi św. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza - mocą, miłością i trzeźwym myśleniem.

3. Ojciec Święty Jan Paweł II dawał niejednokrotnie dowód swej niezwykłej odwagi w trudnych sytuacjach życiowych. Dziś chcemy podkreślić fakt, że wszystkie jego działania wynikały z dążenia do świętości osobistej. Jej źródłem było głębokie zjednoczenie z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Wiara nadawała kształt jego osobistej urzekającej świętości, którą dostrzegali wszyscy. Fundamentem tego dążenia było ujmujące człowieczeństwo Jana Pawła II. Wszystko, co czynił, było zwyczajne, proste i konsekwentne. Spontanicznie odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest naczelnym motywem jego działania, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia.

Opatrznościowe było i to, że również jako papież jawił się w całej swej ludzkiej prawdzie przed światem. Było to widoczne podczas jego modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spotkań z ludźmi, uprawiania sportu, zauroczenia pięknem przyrody, sprawowania posługi kapłana, biskupa czy papieża. Mogli to dostrzegać wszyscy podczas jego spotkań indywidualnych i podczas wielkich liturgii, w chwili medytacji i w kierowaniu Kościołem oraz kiedy pochylał się z miłością nad biedą człowieka; również wtedy, gdy w trosce o jego dobro obnażał poglądy tych, którzy chcieli wyprowadzić człowieka na błędne drogi. W każdej sytuacji z odwagą stawał w obronie godności osoby ludzkiej i praw rodziny.

Na sercu leżały mu trzy wielkie wartości, które mają istotne znaczenie: życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wielkość i świętość trwałego związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety, którego owocem jest nowy człowiek, i wreszcie rodzina, która otacza opieką człowieka na wszystkich etapach jego życia. Kiedy w Starym Sączu, w dniu 16 czerwca 1999 r., kanonizował św. Kingę, pytał: "Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?" I odpowiadał: "Potrzeba świadectwa, potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności".

4. Siostry i Bracia! Nasze pokolenie długo będzie pamiętać tamto wołanie - Santo subito! - na placu św. Piotra w Rzymie, w czasie pogrzebu Jana Pawła II, by szybko wynieść na ołtarze Ojca Świętego, który zafascynował cały świat całkowitym oddaniem się sprawie Boga i człowieka. Pamiętamy, że na uroczystości pogrzebowe obok katolików przybyli także przedstawiciele różnych narodów i religii oraz ludzie poszukujący drogi do Boga.

Wołanie o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze wyrażało podziw dla jego przenikniętego łaską człowieczeństwa, przez które ukazywał Chrystusa i Jego Ewangelię. Sercem nauczania Sługi Bożego było wielkie orędzie do świata o człowieku, stworzonym na obraz Boży i odkupionym przez Chrystusa. Wielu zrozumiało, że tylko chrześcijańska prawda o człowieku stoi na straży jego wolności i godności. Dlatego wołali o ukazanie takiego wzoru świętości całemu światu.

Siostry i Bracia! Z przeżywanym w tym roku jubileuszowym Dniem Papieskim - oprócz modlitwy, pogłębionej refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II i związanymi z tym wydarzeniami kulturalnymi - łączy się troska o powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Powstała ona przed dziesięciu laty. Dziś obejmuje tysiące młodych, zdolnych Polaków, którzy dzięki niej mogą uczyć się i studiować. Stypendyści są "żywym pomnikiem" budowanym przez Polaków Janowi Pawłowi II. Jest to możliwe dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, okazywanej w czasie zbiórki podczas Dnia Papieskiego. Najbliższa zbiórka na stypendia odbędzie się w niedzielę 10 października. Już dziś wyrażamy serdeczną wdzięczność za hojność na ten szczytny cel.

Niech nasza odwaga w dążeniu do świętości na wzór Jana Pawła II wyzwala duchowe energie, które będą największym bogactwem Ojczyzny, dotkniętej w tym roku tak dramatycznymi doświadczeniami. Wiara i miłość pomogą nam wszystkim przezwyciężyć wszelkie trudności w duchu nadziei, jaką budził w naszych sercach Sługa Boży Jan Paweł II. Z serca wszystkim błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 352. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 r.

List należy odczytać w niedzielę 3 października 2010 r.

Za zgodność:

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

 

Tekst listu jest dostępny w postaci pliku programu Microsoft Word pod adresem:

www.diecezja.swidnica.pl/dokumenty/2010/2010-10-03.doc

 

Zaproszenie na Spotkanie Animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych Diecezji Świdnickiej - 22 października 2010 r.

Zaproszenie na Spotkanie Animatorów
Eucharystycznego Ruchu Młodych
Diecezji Świdnickiej

22 października 2010 r.

 

Świdnica, dn. 30.09.2010 r.

Serdecznie zapraszam Animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych Diecezji Świdnickiej na spotkanie organizujące nowy rok pracy ERM w Diecezji, które wzorem lat ubiegłych odbędzie się w Świdnicy 22 października br., (piątek) w sali domu parafialnego przy kościele NMP Królowej Polski (Osiedle Młodych, ul. Prądzyńskiego 2).

Program spotkania:

 • 16.30 - Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej Księdzem doktorem Krzysztofem Orą.
 • 17.00 - Modlitwa Liturgią Godzin - NIESZPORY
 • 17.25 - Omówienie Programu Formacyjnego na najbliższy rok, wymiana pomysłów, sprawy bieżące.
 • 18.30 - Wspólna Eucharystia

Planowane zakończenie spotkania wspólną Eucharystią ok. godz.: 19.15..

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ks. Daniel Rydz
Diecezjalny Asystent
Eucharystycznego Ruchu Młodych

 

LSO - kurs ceremoniarza

LSO - kurs ceremoniarza

Strzegom lub Kłodzko
I sesja 29-30.10; II sesja 26-27.11

Króluj nam Chryste!

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej oraz Ojcowie Franciszkanie organizują kolejną edycję diecezjalnej szkoły ceremoniarza liturgicznego.

Pierwsze dwa spotkanie odbędą się 29-30 października br., równolegle w dwóch ośrodkach w diecezji:

 • Strzegom (PÓŁNOC I CENTRUM DIECEZJI), w domu rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek, ul. Obywatelska 3
 • Kłodzko (POŁUDNIE DIECEZJI-DEKANATY KOTLINY KŁODZKIEJ) w Klasztorze Ojców Franciszkanów - odpowiedzialny o. Jeremiasz

Początek sesji formacyjnej w Strzegomiu i Kłodzku, w piątek o godz. 18. 00, zakończenie w sobotę ok. godz. 15.00. Koszt pobytu: 40 zł (nocleg + wyżywienie; obowiązkowy śpiwór + strój liturgiczny + zeszyt + długopis + różaniec + mile widziany instrument muzyczny).

Kolejne tegoroczne spotkanie 26-27.11 także w Strzegomiu i Kłodzku.

Opiekunów Służby Liturgicznej prosimy o zgłaszanie kandydatów w wydziale duszpasterskim świdnickiej kurii biskupiej - tel. (74) 8564 413 lub do o. Jeremiasza - tel. 665 111 331 do dnia 22 października.

Kandydat powinien być uczniem, co najmniej uczniem III klasy gimnazjum, mieć roczny staż lektorski oraz wyróżniać się gorliwością i postawą moralną.

Kandydat zgłoszony do udziału w formacji na ceremoniarza przywozi ze sobą na pierwsze spotkanie skierowanie od swojego Księdza Opiekuna lub Księdza Proboszcza.

 

ks. Krzysztof Ora
duszpasterz Służby Liturgicznej diecezji świdnickiej

 

II CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

II CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

3 - 10 października 2010 r.

 

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

 

03.10.2010 (niedziela) godz. 18.00 Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Msza św. z homilią pod przewodnictwem ks. bpa dra Adama Bałabucha
Światowy Dzień Hospicjów
Koncert charytatywny chóru "Millenium" na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

 

04.10.2010 (poniedziałek) godz. 18.00 Parafia pw. św. Józefa w Świdnicy
ks. lic. mgr Wojciech Jarosław Dąbrowski "Kościół - wspólnota wspólnot"

 

04.10.2010 (poniedziałek) godz. 18.00 Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
o. Roman Celary OFM "Chłopak szansą dla dziewczyny, dziewczyna szansą dla chłopaka"

 

05.10.2010 (wtorek) godz. 17.00 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Wałbrzychu
Henryka Wolna - Van Das "Miłość do ojczyzny" (spotkanie z pisarką i promocja książki "Spotkanie z Janką")

 

05.10.2010 (wtorek) godz. 18.00 Parafia pw. św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu
ks. lic. mgr Stanisław Przerada "Bóg zwycięża złego ducha"

 

06.10.2010 (środa) godz. 18.30 Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu
ks. dr Sławomir Augustynowicz "Ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapłan męczennik"

 

06.10.2010 (środa) godz. 17.00 Parafia pw. Świętej Rodziny w Wałbrzychu
ks. dr Władysław Terpiłowski "Praca jako droga do świętości"

 

07.10.2010 (czwartek) godz. 18.30 Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu
ks. dr Janusz Czarny "Jana Pawła II projekt cywilizacji miłości"

 

07.10.2010 (czwartek) godz. 20.00 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju
ks. dr Tomasz Puślecki "Współczesne problemy bioetyki chrześcijańskiej - in vitro, klonowanie, wykorzystywanie komórek macierzystych"

 

08.10.2010 (piątek) godz. 9.00 Zespół Szkół w Głuszycy
dr Mieczysław Guzewicz "Recepta na szczęście w życiu"

 

08.10.2010 (piątek) godz. 16.30 Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
dr Mieczysław Guzewicz "Miłość małżeńska może być piękna - recepta na szczęście w małżeństwie"

 

08.10.2010 (piątek) godz. 18.00 Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy
o. Roman Celary OFM "Chłopak szansą dla dziewczyny, dziewczyna szansą dla chłopaka"

 

09.10.2010 (sobota) godz. 18.00 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu
ks. dr Krzysztof Moszumański "Kapłani - męczennicy komunizmu"
Występ chóru "Ludzie Jana Pawła II"

 

09.10.2010 (sobota) godz. 18.00 Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu
o. dr Kazimierz Franciszek Papciak SSCC "Miłosierdzie czy sprawiedliwość"

 

10.10.2010 (niedziela) godz. 18.00 Katedra świdnicka pw. św. Stanisława BM
Msza św. z homilią pod przewodnictwem ks. bpa prof. dra hab. Ignacego Deca
Dzień Papieski

Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera

Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera

W niedzielę, 10 października w Kudowie-Zdrój obchodzić będziemy zapowiedziane w Liście Biskupa Świdnickiego diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację ks. Gerharda Hirschfeldera.

Z tej racji gorąco zapraszamy i zachęcamy do zorganizowania na ten dzień pielgrzymki ze swojej parafii lub dekanatu.

Porządek uroczystości dziękczynnej

 • godz. 10.00 - Msza Święta od przewodnictwem JE ks. bp Ignacego Deca - Park Zdrojowy
 • bezpośrednio po Mszy Świętej procesja do grobu bł. Gerharda na cmentarzu przy kościele św. Bartłomieja w Kudowie Czermnej.
 • posiłek dla przybyłych pielgrzymów

ks. Krzysztof Ora
dyrektor wydziału duszpasterskiego

Wykład dla małżonków i narzeczonych

Wykład dla małżonków i narzeczonych

W ramach II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego w Diecezji Świdnickiej w piątek 8 października 2010 r. o godz. 16.30 w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy odbędzie się wykład dra Mieczysława Guzewicza: "Miłość małżeńska może być piękna - recepta na szczęście w małżeństwie"

Pan Mieczysław Guzewicz jest doktorem teologii biblijnej, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji do spraw Rodziny. Pracuje jako katecheta, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorem licznych publikacji z zakresu wychowania dzieci oraz małżeństwa i rodziny oraz książki "Małżeństwo - tajemnica wielka". Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.

Kurs dla kantorów

Kurs dla kantorów

W ramach Diecezjalnego Studium Organistowskiego mającego swoją siedzibę przy parafii p.w. św. Józefa w Świdnicy, ul. Kotlarska prowadzony będzie w tym roku kurs dla kantorów. Wszystkich uzdolnionych muzycznie członków Służby Liturgicznej (ministranci, lektorzy, ceremoniarze), którzy chcieliby zdobyć przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie śpiewu liturgicznego prosimy o kontakt z Księdzem Dyrektorem Studium, ks. Piotrem Ważydrągiem - tel. (74) 668 60 60. Kurs zaczyna się w październiku.

Plan spotkań formacyjnych w ramach formacji stałej kapłanów diecezji świdnickiej

Plan spotkań formacyjnych
w ramach formacji stałej kapłanów diecezji świdnickiej

 

 • Neoprezbiterzy
  • I spotkanie 6.10.2010 Wyższe Seminarium Duchowne
  • kolejne wg grafiku dostępnego w WSD Świdnica
 • Księża 2-6 roku kapłaństwa
  • 16.10 - Bardo - s. Urszulanki (dzień skupienia)
  • 27.11 - Bardo - s. Urszulanki (studium wikariuszowskie)
  • 26.03.2011 - Bardo - s. Urszulanki (studium wikariuszowskie)
 • Księża 7-12 roku kapłaństwa
  • 23.10 - Bardo - s. Urszulanki (dzień skupienia)
  • 13.11 - Bardo - s. Urszulanki (studium proboszczowskie)
  • 12.03.2011 - Bardo - s. Urszulanki (studium proboszczowskie)
 • Księża 13-19 roku kapłaństwa
  • 30.10 - Bardo - s. Urszulanki
 • Księża 20-25 roku kapłaństwa
  • 29.10 dzień skupienia - Bardo - s. Urszulanki
 • Księża 26-40 roku kapłaństwa
  • 25.10 - Bardo - Bazylika o. Redemptorystów
 • Księża seniorzy
  • 18.10 - Wałbrzych, Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość dziękczynna za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki - Bartoszyce, 26.10.2010.

Uroczystość dziękczynna za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
Bartoszyce, 26.10.2010.

Kuria Metropolitalna w Olsztynie uprzejmie prosi o przekazanie poniższego ogłoszenia kapłanom, którzy jako alumni odbywali służbę wojskową.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko przeżył znaczący etap swojego życia w Bartoszycach (Archidiecezja Warmińska) odbywając w latach 1966 - 1968, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, służbę wojskową.

Z tej racji Archidiecezja Warmińska organizuje uroczystość dziękczynną za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana-Męczennika dnia 26 października 2010 r. o godz. 12.oo. Na powyższą uroczystość zapraszamy wszystkich biskupów i kapłanów, którzy w okresie swoich studiów seminaryjnych byli zmuszeni odbyć dwuletnią służbę wojskową (w jakiejkolwiek jednostce wojskowej w Polsce).

Moderatorem uroczystości został mianowany ks. inf. Dr Adolf Setlak, proboszcz par. św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach.

Zgłoszenia (do 15 X 2010 r.) proszę kierować na adres ks. inf. Adolfa Setlaka (ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce) lub na adres e-mailowy Kurii Biskupiej (kuriaol(a),olsztyn.opoka.org.pl).

Dokładniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Archidiecezji Warmińskiej: www.archwarmia.pl.

Z wyrazami szacunku

Olsztyn, dnia 17 września 2010 r.

"Nikodemowe wieczory" - kolejne spotkanie w ramach katechez dla dorosłych

"Nikodemowe wieczory" - kolejne spotkanie w ramach katechez dla dorosłych

"Czy w Kościele potrzebni są saperzy? Rzecz o zagrożeniach wiary" - to temat kolejnego spotkania w ramach cyklu katechez dla dorosłych "Nikodemowe wieczory". Katecheza odbędzie się 30 września br. o godz. 19.15. w salce domu parafialnego na I piętrze przy parafii NMP Królowej Polski przy ul. Prądzyńskiego 2 (wejście do domu parafialnego przez drzwi do kancelarii parafialnej).

Serdecznie zapraszamy!!!

"Nikodemowe wieczory" - to cykl katechez dla osób dorosłych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w czwartki. Tematy katechezy wyznaczane są zarówno przez bieżące wydarzenia w Kościele, jak i samych uczestników spotkań. Oprócz tego tematyka katechez pragnie poruszać zagadnienia związane z podstawami wiary i nauki Kościoła rzymsko-katolickiego. Spotkania prowadzi ks. dr Janusz Michalewski, pełnomocnik rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej ds. nauki.

 

"Godziny pustyni" - jednodniowa sesja rekolekcyjna w kościele św. Krzyża w Świdnicy

"Godziny pustyni"
Jednodniowa sesja rekolekcyjna w kościele św. Krzyża w Świdnicy

"Godziny pustyni", to jednodniowa sesja rekolekcyjna, która odbędzie się 9 października 2010 r. w kościele św. Krzyża w Świdnicy (ul. Westerplatte przy pl. Wolności - niedaleko Katedry św. Stanisława i Wacława).

Spotkanie poprowadzi ks. dr Janusz Michalewski.

Plan spotkania

 • 12.30. Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (I)
  Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym

   

 • 13.45. Wprowadzenie do modlitwy nad słowem Bożym (II)
  Modlitwa indywidualna nad słowem Bożym
  Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania

   

 • 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
  Eucharystia

Na spotkania prosimy zabrać Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik.

Zjazd formacyjny ceremoniarzy diecezji świdnickiej

Zjazd formacyjny ceremoniarzy diecezji świdnickiej

Wszystkich pełniących funkcję ceremoniarza liturgicznego w diecezji świdnickiej zapraszam do udziału w dorocznym zjeździe.

Czas i miejsce spotkania:

22-23 października - Ząbkowice Śląskie; dom rekolekcyjny Księży Pallotynów, ul. Piastowska 7.

Początek zjazdu piątek - godz. 18.00; zakończenie sobota - ok. godz. 15.00

Koszt udziału: 50 zł (nocleg +wyżywienie)

Proszę o zabranie ze sobą: zeszytu, długopisu, stroju liturgicznego.

Zgłoszenia uczestników dokonują opiekunowie służby liturgicznej w wydziale duszpasterskim kurii biskupiej lub pod nr tel. 609 830 588 do 15 października (piątek).

ks. Krzysztof Ora
diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej

 

Spotkania kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej 26.09.2010 r.

Spotkania kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej

Po wakacyjnej przerwie, zostają wznowione spotkania kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej. Mają one charakter otwarty, dlatego zapraszam wszystkich kapłanów (diecezjalnych i zakonnych) diecezji świdnickiej na pierwsze powakacyjne spotkanie kapłańskie, które odbędzie się w niedzielę 26 września b.r. o godz. 19.45 na plebanii katedralnej - Świdnica, Pl. Jana Pawła II 1. Spotkania odbywają się regularnie, każdego miesiąca, mają charakter modlitewno-formacyjny, kończą się wspólnymi Nieszporami. Zapraszam do budowania wspólnoty kapłańskiej.

Ks. Marcin Ogórek
Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życia

"Nikodemowe wieczory" – nowy cykl katechez dla dorosłych "Nikodemowe wieczory" – nowy cykl katechez dla dorosłych

"Nikodemowe wieczory" - nowy cykl katechez dla dorosłych

Po wakacyjnej przerwie rusza nowy cykl katechez dla dorosłych "Nikodemowe wieczory", prowadzonych przez ks. dra Janusza Michalewskiego, pełnomocnika rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej ds. nauki. Pierwsza powakacyjna katecheza nosi tytuł: "UFO-ludek w Kościele - czyli jestem wierzący, ale niepraktykujący" i odbędzie się 16 września br. o godz. 19.15. w salce domu parafialnego na I piętrze przy parafii NMP Królowej Polski przy ul. Prądzyńskiego 2 (wejście do domu parafialnego przez drzwi do kancelarii parafialnej).

Serdecznie zapraszamy!!!

"Nikodemowe wieczory" - to cykl katechez dla osób dorosłych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w czwartki. Tematy katechezy wyznaczane są zarówno przez bieżące wydarzenia w Kościele, jak i samych uczestników spotkań. Oprócz tego tematyka katechez pragnie poruszać zagadnienia związane z podstawami wiary i nauki Kościoła rzymsko-katolickiego.

III etap Szlaku Papieskiego Ziemi Kłodzkiej: Międzylesie, 28 sierpnia 2010 r.

ZAPROSZENIE
NA III ETAP SZLAKU PAPIESKIEGO
ZIEMI KŁODZKIEJ

Międzylesie, sobota 28.08.2010 r.
Hasło: Z św. Jakubem Ap. na szlaku papieskim

 

Rozpoczęcie o godz. 9.30 w kościele pw. Bożego Ciała w Międzylesiu

Program :

 • Godzina 9.30 - Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Adama Bałabucha
 • Godzina 10.30 - Wędrówka szlakiem papieskim, wspólna modlitwa, przybliżenie nauczania Jana Pawła II
 • Godzina 17.00 - Zakończenie spotkania

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie rodziny, uczestników wędrówek szlaków papieskich Ziemi Kłodzkiej, pielgrzymów PPŚ na Jasną Górę.

Zgłoszenia, informacje pod numerem telefonu: (74) 868 25 45 lub 603 099 509

 

Ks. Dariusz SAKALUK
Referat Pielgrzymkowo-Turystyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej

List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły

"POZNACIE PRAWDĘ, A PRAWDA WAS WYZWOLI" (J 8,32)

 

List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły


1. Chrystus naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą


W pierwszą niedzielę września uczestniczymy w Eucharystii, wypowiadając Panu Bogu naszą wdzięczność za okres wakacji i urlopów. Jednocześnie prosimy go o łaskę, by nie zmarnować czasu, jaki jest przed nami. Powtarzamy za Psalmistą: Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca (por. Ps 90,12).

Rozpoczynając nowy rok szkolny pragniemy wszyscy: rodzice i dzieci, dorośli i młodzież, przyjąć wobec Boga postawę, którą wypowiedział autor Księgi Mądrości: Któż poznał twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (por. Mdr 9,17).

Chrystus jest naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą. Chcemy słuchać Jego nauki. Jedną z nich słyszeliśmy przed chwilą: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim uczniem (por. Łk 14,27). Prawdziwa mądrość, jaka wyłania się z dzisiejszej Ewangelii, wskazuje, że trzeba porzucić wszystko, co nas wiąże i krępuje, by osiągnąć prawdziwą wolność i móc naśladować Jezusa. Darem mądrości jest naśladowanie Jezusa. Nie kogokolwiek, ale właśnie Jezusa Chrystusa.


2. Dziękujemy za owoce dwudziestu lat od powrotu katechezy do polskiej szkoły


Dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu za dar i możliwość słuchania Słowa Bożego oraz nauczania o Bogu i człowieku podczas szkolnej katechezy. Dokładnie 2 sierpnia br. minęło 20 lat od chwili decyzji o powrocie katechezy do szkół i przedszkoli. Po długiej nieobecności ponownie - już w nowych uwarunkowaniach - katecheza znalazła swoje miejsce w polskiej szkole.

Powoli zacierają się wspomnienia dawnych lat przymusowej ateizacji i eliminowania z życia społecznego wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z Bogiem. Nie może jednak zniknąć z pamięci i serc wdzięczność za - jakże często heroiczny - trud uczenia o Bogu w salach parafialnych, w prowizorycznych kaplicach i w domach prywatnych. Ludzie, którzy za ten trud płacili przez lata cenę szykan i kar administracyjnych, mają prawo do naszej wdzięczności i modlitwy.

W kontekście tamtych ponurych czasów dziękujemy Panu Bogu za wspomniane 20 lat katechizacji szkolnej. Tę wdzięczność pragniemy rozumieć i wyrazić w odniesieniu do transformacji ustrojowej i życia w wolnej Ojczyźnie. Skojarzmy jednak drogę do wolności z wymiarem religijnym. Jezus mówił tym, którzy po wahaniach uwierzyli: Jeżeli trwać będziecie w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,31-32). Nie zapominajmy, że istotnym elementem na drodze do polskiej wolności było dążenie do prawdy, która wyzwala. Miała ona również swój wymiar w robotniczej, rolniczej, rzemieślniczej i inteligenckiej determinacji, by walczyć bez przemocy, walczyć pod krzyżem; przy stoczniowych i górniczych ołtarzach. Dlatego też zagwarantowanie prawa do Boga, do wyznawania swej wiary, do katechizacji szkolnej, znalazło się w zapisach Konkordatu ze Stolicą Apostolską. Nasze pokolenie staje się szczególnie odpowiedzialne za trwałe owoce tych zapisów. Dlatego ani jednej godziny, z dwóch tygodniowo przewidzianych we wszystkich szkołach, nie można ani opuścić, ani zmarnować.

Sługa Boży Jan Paweł II w 1991 r. we Włocławku wyraził radość z faktu przywrócenia nauczania religii w polskiej szkole. Mówił wówczas: Dzięki przemianom, jakie dokonują się ostatnio w naszej Ojczyźnie, katecheza wróciła do sal szkolnych i znalazła swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym. Osobiście bardzo z tego się cieszę. Równocześnie jednak pragnę tu powtórzyć (...): jest wam to dane i równocześnie zadane. W takim duchu trzeba ten dar przyjąć w społeczeństwie chrześcijańskim i tak go sprawować. Potrzeba tutaj dużo dobrej woli, wysiłku, wszechstronnej życzliwości ze strony wszystkich: katechetów, nauczycieli, władz oświatowych, rodziców, przede wszystkim ze strony najbardziej zainteresowanych, to znaczy młodzieży i dzieci.


3. Wartość katechezy szkolnej i jej korelacja z działaniami szkoły


Aby pełniej zrozumieć naszą troskę o katechizację szkolną, przybliżmy jej istotne elementy. Zapisy w Katechizmie Kościoła Katolickiego czynią to nader głęboko i czytelnie: W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa (...). Katechizować, (...) to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego (por. KKK 426).

Katechizować, to poznawać Chrystusa i budzić entuzjazm dla tego poznania (por. KKK 428). To - jak powie św. Augustyn - oddać nasz głos Jezusowi, aby On przez nas przemówił (por. KKK 427). Z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary (por. KKK 429). Katecheza, będąc nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka. Wbrew niekiedy bardzo krzywdzącym opiniom i fałszywym założeniom, nauczanie religii w szkole niesie ze sobą istotne walory wychowawcze. Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej. Zostało to już zauważone w instrukcji wprowadzającej naukę religii w szkole: Otwarcie się na religię oraz na chrześcijańskie wartości etyczne będzie istotnym wzbogaceniem tego procesu i przyczyni się do ukształtowania właściwych postaw młodego pokolenia Polaków.

Szkoła docenia wysiłki, jakie wkładają katecheci w proces wychowania młodego pokolenia, a także dostrzega pozytywne efekty ich pracy. Po dwudziestu latach można powiedzieć, że dużo udało się osiągnąć w zakresie integracji środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły, parafii. Ale też zauważamy, jak wiele jeszcze pracy trzeba wykonać. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność dyrekcjom wszystkich typów szkół i przedszkoli, nauczycielom oraz pracownikom szkolnym za pomoc świadczoną katechetom w ich codziennej pracy.


4. Współpraca rodziców, katechetów i nauczycieli


Zawsze będzie istniał problem doskonalenia przekazu katechetycznego. Dlatego stale pozostaje zadaniem Kościoła troska o dobre przygotowanie katechetów, o dobre podręczniki, o dostępność Pisma Świętego i ubogacanie jednostek lekcyjnych, z uwzględnieniem aktywnego zaangażowania uczniów. Są jednak dwa elementy mające istotny wpływ na jakość przekazu i przyjmowania orędzia ewangelicznego.

Pierwszym jest rodzina. To ona jest środowiskiem wiary oraz miejscem spotkania i poznawania Pana Boga. Nikt nie może pozbawić rodziców prawa do religijnego wychowania i wykształcenia dzieci. Rodzina nie może tego prawa w całości przerzucać na Kościół i szkołę. Katechezą rodzinną jest codzienna modlitwa, sposób przeżywania niedziel i świąt, szczere zainteresowanie wszystkim, czego dzieci nauczyły się na lekcjach religii, a także troska o właściwe postawy w wychowaniu.

Od wielu lat rodzice są coraz bardziej świadomi swoich praw i swojej roli odnośnie do zadań realizowanych przez szkołę. Rady rodziców uzyskały w szkole bardzo duże kompetencje. Oznacza to, że w szkole nie może się odbywać coś, co mogłoby być sprzeczne z wolą rodziców. A zatem rodzice mają istotny wpływ na kształt edukacji, jaka dokonuje się w polskich szkołach. Dzisiaj zwracamy się z apelem, aby rodzice korzystali z tego prawa i upominali się o poszanowanie praw ludzi wierzących.

Drugim elementem są katechizujący. Ważne jest merytoryczne przygotowanie do nauczania religii. Nikt z katechizujących nie czyni tego we własnym imieniu. Otrzymuje misję od Kościoła, który powtarza pełne pokory słowa Zbawiciela: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał (J 7,16). To wielka odpowiedzialność: przedłużanie działania Chrystusa. Dlatego istotę katechetycznego przygotowania i jego skuteczność stanowi budowanie jak najgłębszej osobowej więzi z Chrystusem. Tego życzymy katechetom! Wyrażamy przy tym słowa uznania dla ich pełnej poświęcenia pracy katechetycznej w szkole oraz pozaszkolnej pracy wychowawczej w parafiach.

Zachęcamy rodziców do ścisłej współpracy z katechetami, którzy są gotowi wspomagać ich w wypełnianiu obowiązku religijnego wychowania dzieci. Korzystajcie z ich pomocy i ściśle współpracujcie ze wszystkimi nauczycielami i wychowawcami na rzecz integralnego rozwoju Waszych dzieci.


5. Z nadzieją w nowy rok szkolny


W Imię Boże rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny 2010/2011. Z całą pasterską miłością i odpowiedzialnością kierujemy nasze słowa do wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i Ojczyzny. Prosimy, by rosło społeczne zrozumienie dla katechetycznej misji Kościoła. Prosimy o modlitwę za katechizujących i katechizowanych.

Niechże tedy szkoła, a w niej katechizacja - która ma swoje dobrze określone i znane wam cele: wprowadzania wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu Bożym i w życiu Kościoła, do dojrzałej wiary, ukazywania sensu ludzkiego życia, prowadzenia do świętości poprzez umacnianie w Duchu Świętym więzi z Chrystusem w drodze do Ojca (...) uczy w wolnej Polsce młode pokolenia, a także i starsze, że "właściwego korzystania z wolności można się nauczyć tylko przez jej właściwe używanie". Tak mówił Jan Paweł II we Włocławku, podczas IV Pielgrzymki do Polski, kierując te słowa do katechetów, nauczycieli i uczniów.

Wszystkich zawierzamy Matce Kościoła i Królowej Polski, ogarniając każdego błogosławieństwem w duchu Jezusowego zapewnienia: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32).

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 352. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie-Fromborku, w dniach 18-20 czerwca 2010 r.


List należy odczytać w niedzielę, 5 września 2010 r.

 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Prezydium Episkopatu i Metropolita Warszawski apelują do polityków, aby krzyż przestał być traktowany jako narzędzie w sporze politycznym. Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu zwracają uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się, mimo swej najlepszej woli, politycznym punktem przetargowym stron konfliktu. "Ponawiamy zatem apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zrozumienie powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności i porozumienia" - piszą we wspólnym oświadczeniu.

 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
i Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z uwagą i troską analizuje wydarzenia wokół krzyża ustawionego w czasie żałoby narodowej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Narastające niepokoje, towarzyszący im rozgłos medialny oraz brak dialogu w celu rozwiązania sporu, skłania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz Metropolitę Warszawskiego - biskupa archidiecezji, która jest miejscem zdarzeń - do wydania wspólnego oświadczenia.


1. Po katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z towarzyszącymi mu osobami, wierni w spontanicznym geście ustawili krzyż przed Pałacem Prezydenckim. Wokół tego krzyża gromadziły się tysiące Polaków, aby modlić się i oddać hołd tragicznie zmarłym, zdążającym na rocznicowe uroczystości do Katynia.

W wyniku nieprzemyślanych wypowiedzi i politycznie motywowanych działań, miejsce zadumy i jedności Polaków stało się terenem gorszących manifestacji, wywołujących niepokój w całym kraju i zdumienie międzynarodowej opinii publicznej.

Krzyż, który jest znakiem bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz ustawicznym wołaniem o jedność i miłość wśród ludzi, stał się narzędziem politycznego przetargu i niemym świadkiem słów pełnych nienawiści i zacietrzewienia.

Szeroko nagłaśniany w mediach spór staje się politycznym tematem zastępczym. W czasie, gdy narasta kryzys ekonomiczny i podnoszone są podatki, Polska potrzebuje wspólnie podejmowanych głębokich reform, a pomoc powodzianom i usuwanie skutków powracających kataklizmów wymaga długotrwałego wysiłku rządu i społeczeństwa.


2. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za przejawy szacunku wobec znaków krzyża, gdziekolwiek byłyby ustawiane, ale jednocześnie apelujemy do wszystkich, którym drogi jest ten święty znak zbawienia i którym leży na sercu dobro Ojczyzny, o natychmiastowe zaprzestanie gorszących sporów. Znak krzyża nie może być środkiem do osiągania najsłuszniejszych nawet celów drugorzędnych.

Apelujemy więc do polityków, aby krzyż przestał być traktowany jako narzędzie w sporze politycznym. Krzyż nie może być "zakładnikiem" w słusznej sprawie upamiętnienia miejsca modlitwy Polaków oraz wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy. Wzywamy do poważnego dialogu i odpowiedzialnych decyzji, by jak najszybciej rozwiązać narastający konflikt polityczny i społeczny wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Dalszym etapem dialogu powinna być konsultacja społeczna w sprawie wzniesienia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy.

Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu zwracamy uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się, mimo swej najlepszej woli, politycznym punktem przetargowym stron konfliktu. Dlatego po decyzji władz o uczczeniu pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej prosimy o przeniesienie krzyża w godne miejsce, przygotowane w kaplicy katyńskiej Kościoła św. Anny, które stanie się jeszcze jednym miejscem modlitwy i refleksji nad kwietniową tragedią. Odwołujemy się do roztropności wszystkich, którym krzyż jest drogi jako symbol religijny, by nie dawali środowiskom i ugrupowaniom wrogim religii pretekstu do ujawniania braków tolerancji, do poniżania krzyża, ośmieszania wiary i lekceważenia ludzi.


3. Jednocześnie podkreślamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25) zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym. Zwracamy też uwagę, że zapisana w ustawie zasadniczej bezstronność władz publicznych nie oznacza ich antyreligijności. Neutralności nie należy rozumieć jako agresywnego laicyzmu. Polska jest Ojczyzną wierzących i niewierzących, co wyraźnie zaznacza na samym początku nasza Konstytucja. Wolność religijna nie oznacza wolności od religii, ale wolność jej wyznawania także w sferze publicznej.

W kwietniu narodowa tragedia zjednoczyła nas pod krzyżem ustawionym obok siedziby prezydenta. Dziś, gdy w Europie toczy się walka o miejsce symboli chrześcijańskich w przestrzeni publicznej, podtrzymywanie konfliktu wokół krzyża szkodzi sprawie jego obrony podejmowanej przez liczne środowiska w Europie, w tym także rządy i parlamenty wielu państw. Oczekujemy, że także Rząd Rzeczypospolitej włączy się czynnie w proces zagwarantowania obecności chrześcijańskich symboli w publicznych przestrzeniach nowej Europy.

Ponawiamy zatem apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zrozumienie powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności i porozumienia. Wierzących prosimy o modlitwę, aby krzyż pozostał w naszym narodzie znakiem miłości, przebaczenia i szacunku dla każdego człowieka odkupionego przez Jezusa Chrystusa.

+ Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

+ Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r.

 

XL Wrocławskie Dni Duszpasterskie: Wrocław, 23-25 sierpnia 2010 r.

XL Wrocławskie Dni Duszpasterskie
Wrocław, 23-25 sierpnia 2010 r.

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W ZSEKULARYZOWANYM ŚWIECIE

 

 • 23 sierpnia (poniedziałek)
  • 9.00 - Msza św. (katedra wrocławska)
   - abp prof. Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski
  • 10.45 - wprowadzenie
   - ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
  • 11.00 - W komunii z Bogiem - program duszpasterski na rok 2010/2011
   - abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
  • 11.45 - Symptomy dechrystianizacji
   - ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
  • 12.30 - „Nie zdejmę krzyża” - dlaczego Kościół broni symboli religijnych?
   - bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
  • 16.00 - konwersatoria
   • Rodzina szkołą tożsamości
    - o. prof. PWT dr hab. Kazimierz Lubowicki omi (PWT Wrocław) - PWT sala 1
   • Etyka zawodowa a powołanie chrześcijańskie
    - ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz Reroń (PWT Wrocław) - PWT sala 11
   • Podmiotowość człowieka w społeczeństwie sprawdzianem personalizmu chrześcijańskiego
    - ks. dr Grzegorz Sokołowski (PWT Wrocław) - PWT sala 20
   • Filozofia i teologia w chrześcijańskiej codzienności
    - o. dr hab. Jerzy Tupikowski cmf (PWT Wrocław) - PWT sala 6
  • 19.00 - konferencja wieczorna (katedra wrocławska)
   Pełna i żywa więź z Chrystusem
   - ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)
 • 24 sierpnia (wtorek)
  • 9.00 - Liturgia - mowa Boga do świata
   - bp dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki
  • 9.45 - Biblia - poznać i uwierzyć
   - ks. dr hab. Jan Klinkowski (PWT Wrocław)
  • 11.00 - Jak uchronić tożsamość chrześcijańską rodziny w dobie kryzysu?
   - abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczeciński
  • 11.45 - Niezgodność z katolicką tożsamością - Kościół a masoneria
   - o. prof. dr Zbigniew Suchecki ofm conv. (PWT „Seraphicum” Rzym)
  • 12.30 - Wiara chrześcijańska jako umotywowany sposób życia
   - ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Nowicki (PWT Wrocław)
  • 16.00 - konwersatoria
   • Piękno celebracji liturgicznych
    - ks. prof. PWT dr hab. Stanisław Araszczuk (PWT Wrocław) - PWT sala 1
   • Być zakonnikiem - świadkiem
    - o. dr hab. Jacek Kiciński cmf (PWT Wrocław) - PWT sala 11
   • Historia Kościoła nauczycielką życia
    - ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut (PWT Wrocław) - PWT sala 20
   • Edukacja religijna
    - ks. dr Andrzej Tomko (PWT Wrocław) - PWT sala 6
  • 19.00 - konferencja wieczorna (katedra wrocławska)
   Odpowiedzialność za tożsamość Kościoła
   - ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)
 • 25 sierpnia (środa)
  • 9.00 - „Ducha nie gaście” - budowanie chrześcijańskiej tożsamości
   - bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław)
  • 9.45 - Kryzys w Kościele?
   - ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
  • 11.15 - sprawozdania z konwersatoriów
  • 11.30 - podsumowanie obrad
   - ks. dr Marian Biskup, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa

 

Abstynencja jest darem miłości

Abstynencja jest darem miłości

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 r.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!

Rok 2010 zapisze się w historii naszej ojczyzny przedziwnym splotem chwil bolesnych z chwilami radosnymi. Ból towarzyszył obchodom 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, żałobie narodowej po katastrofie samolotu prezydenckiego, a także powodzi, która pozbawiła wielu Polaków dorobku życia. Wielka radość wypełniała zaś nasze serca, gdy dziękowaliśmy Wszechmogącemu Bogu za dar życia i niezłomne świadectwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Pozostając w tej szczególnej atmosferze, w sierpniu wspominamy bohaterskie córki i bohaterskich synów naszej ojczyzny, którzy stawili opór inwazji bolszewickiej w 1920 roku, walczyli w powstaniu warszawskim, a także uczestniczyli w wydarzeniach sierpniowych 1980 r. Wspominamy ludzi służących Bogu i naszej ojczyźnie zgodnie z wymaganiami czasów, w których żyli. Pamięć i szacunek dla ich poświęcania skłoniły przed laty Episkopat Polski do ustanowienia sierpnia miesiącem abstynencji.

W "Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej", będących świadectwem duszpasterskiej troski o życie narodu, odnajdujemy podstawowy i niezawodny drogowskaz, który brzmi: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Chociaż od ogłoszenia "Wytycznych…" minęło pięćdziesiąt lat, zachowują one pełną aktualność jako przestroga przed wszystkimi nałogami i uzależnieniami.

Mimo, że w ubiegłych latach w Polsce udało się zatrzymać niektóre negatywne trendy, to jednak teraz ponownie następuje niepokojący, jeden z najszybszych w Europie, wzrost spożycia alkoholu. Nie możemy tej sytuacji akceptować, jeżeli wiemy, że spożywanie alkoholu to główna przyczyna śmierci i długotrwałego kalectwa. To podstawowe źródło przemocy w rodzinie oraz negatywny przykład dla młodzieży, wśród której spożywanie alkoholu to obecnie najpowszechniejsze zachowanie ryzykowne.

Zachęta Kościoła do abstynencji często wzbudza kontrowersje i sprzeciw. Wynika to z niezrozumienia, czym jest abstynencja i jak wielką wartość niesie. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse, dzięki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. Abstynencja pozwala nam przezwyciężać egoizm i podejmować troskę o bliźnich. Jest też znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również jasnym przykładem dla innych.

Bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu osób nie można zbudować tak bardzo potrzebnego umiaru w podejściu do alkoholu. Abstynenci dają piękne, odważne świadectwo, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe i wartościowe. Pokazują, że picie nie daje takich korzyści i przyjemności, jakie obiecują reklamy. Uczą, że alkohol nie jest cudownym lekiem na problemy i złe samopoczucie. Abstynent stawia przed innymi pozytywne wyzwanie: mobilizuje do zastanowienia się nad postawami wobec alkoholu.


Abstynencja darem miłości dla bliźniego

Abstynencja jest wspaniałą formą odpowiedzialności za życie bliźniego, o które upomni się u nas Bóg Ojciec (por. Rdz 9, 5). Przede wszystkim za życie zagrożone i osłabione nałogiem. W Polsce żyje ponad 1 mln osób uzależnionych, którym możemy i powinniśmy nieść pomoc. Osoba podejmująca terapię, może odzyskać i utrzymać trzeźwość jedynie zachowując całkowitą abstynencję do końca życia. Taka osoba potrzebuje nie tylko fachowej pomocy lekarza, psychologa, terapeuty czy duchownego. Potrzebuje również ich osobistego świadectwa wzmacniającego terapię. Potrzebuje środowiska sprzyjającego zachowaniu abstynencji. Moralne oparcie w dobrowolnych abstynentach w rodzinie, wśród sąsiadów, przyjaciół i współpracowników jest bezcennym wsparciem dla osób walczących z nałogiem. Dobrowolna rezygnacja z alkoholu, motywowana miłością do bliźniego, jest jedną z dróg realizacji wyobraźni miłosierdzia, której uczył nas papież Jan Paweł II. Pozwala nam uczynić samych siebie bezinteresownym darem dla bliźniego. To szkoła stawania się ofiarnym i współczującym człowiekiem. Dlatego duszpasterstwo trzeźwości z głębokim przekonaniem głosi swoje tegoroczne hasło: Abstynencja jest darem miłości. Uczmy się tej bezcennej wyobraźni miłosierdzia, która w tym przypadku staje się również wyobraźnią trzeźwości!

Nie zapominajmy jednak, że w Polsce żyje również niemal 2,5 mln osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Badania pokazują, że ta grupa jest źródłem największych problemów w wymiarze ogólnospołecznym. Nie dostrzegając tego zjawiska, przypominamy załogę "Titanica" zbliżającego się ku górze lodowej, która widziała jedynie wierzchołek góry, zaś śmiertelne zagrożenie ukryte było pod powierzchnią oceanu. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy, potrzeba nam rozważnego i całościowego spojrzenia na problemy związane z nadużywaniem alkoholu.


Abstynencja darem miłości w rodzinie

Podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości i uzdalniania do abstynencji powinna być każda rodzina. Jednym z pierwszych darów miłości, który rodzice mogą i powinni ofiarować swojemu dziecku, jest właśnie abstynencja. Wiemy przecież, jak duże zagrożenie dla poczętego dziecka niesie najmniejsza nawet ilość alkoholu spożywana przez matkę i ojca. Jak zatem wytłumaczyć, że co piąta Polka w ciąży pije alkohol, a co dziesiąta przynajmniej raz się upiła? Jak zrozumieć, że częściej w ciąży piją dobrze wykształcone i zamożne mieszkanki dużych miast? Dlatego ponownie prosimy wszystkie matki: niech wasza odpowiedzialna troska i miłość o dzieci wyraża się również w całkowitej rezygnacji z alkoholu. Was, drodzy ojcowie, prosimy, byście przemierzali drogę rodzicielskiej miłości nie jako obserwatorzy, ale byście z zaangażowaniem współuczestniczyli w obowiązkach matek. Także przez dobrowolną rezygnację z alkoholu.

Abstynencja, jako dar miłości dla dzieci, powinna być stale obecna w wychowywaniu. Młodzi ludzie ze względów zdrowotnych, psychologicznych i społecznych nie powinni spożywać alkoholu aż do pełnej dojrzałości. Dopiero wtedy mogą świadomie wybrać między abstynencją a umiarem. Aby ten ważny cel osiągnąć, nie wystarczą słowa rodziców czy nauczycieli. Nie wystarczą akcje promocyjne i programy profilaktyczne. Młodzi potrzebują świadectwa abstynencji! Dlatego apelujemy do rodziców, aby budowali rodziny wolne od alkoholu. Zacznijmy od rodzinnych uroczystości, przede wszystkim tych o charakterze religijnym. Niech przyrzeczenia abstynenckie dzieci przystępujących do I Komunii św. będą zadaniem dla całej rodziny. Niech wszyscy troszczą się o umacnianie tych przyrzeczeń na drodze formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania. Bierzmy też przykład z tych rodzin, które zorganizowały wyjątkowo piękne i radosne wesela bezalkoholowe.

Uczmy młodych, że przeżywanie przełomowych i radosnych chwil, odpoczynek oraz świętowanie sukcesów i osiągnięć, mogą być wyjątkowe bez alkoholu. Przełamując społeczny przymus picia, pokazujmy zachwycające piękno życia człowieka, który został odkupiony przez nieskończoną Bożą miłość. Zachęcajmy młodych, by aktywnie włączali się w działalność Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wszystkie te zadania nabierają szczególnej mocy wobec ogromnego wpływu mediów i reklam na światopogląd młodych. Im częściej telewizyjne seriale ukazują alkohol jako lek na kłopoty i ucieczkę od problemów, tym mocniej rodzice powinni ukazywać prawdę. Im silniej reklamodawcy promują alkohol jako źródło sukcesów, powodzenia i popularności wśród przyjaciół, tym bardziej młodzi ludzie muszą rozumieć, że to jedynie propagandowe kłamstwo i próba bezwzględnej manipulacji. Dlatego przypominamy wszystkim młodym wielką prośbę papieża Jana Pawła II: "Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem." (Poznań, 3 czerwca 1997 r.)


Abstynencja darem dla ojczyzny

Nie zapominajmy, że dobrowolna abstynencja jest również darem miłości dla ojczyzny. Dzisiaj nie musimy przelewać krwi, aby służyć Polsce. Wystarczy autentyczne zaangażowanie w pokonywanie tego, co osłabia i niszczy nasz naród. Abstynencja, jako poświęcenie dla innych, jest skutecznym narzędziem w walce z poważnymi problemami społecznymi. Stanowi też dobre narzędzie profilaktyczne i wychowawcze. Potrzeba jednak większej odwagi w jej promowaniu. Badania pokazują, że ponad 20% Polaków dobrowolnie rezygnuje z alkoholu. Ich świadectwo jest jednak przesłonięte nieustanną akcją promocyjną producentów alkoholu. Tę sytuację trzeba zmieniać! Trzeba z odwagą ukazywać prawdę o tym, że abstynencja jest zwycięstwem człowieka nad tym, co niesie zagrożenie dla życia poszczególnych osób i całego narodu.

Myśląc o umacnianiu naszego społeczeństwa, apelujemy również do władz państwowych i samorządowych o nieuleganie presji środowisk, które lobbują za poszerzeniem dostępności alkoholu. Czy rzeczywiście każda miejska starówka musi być miejscem handlu alkoholem, nawet jeśli w pobliżu są szkoły i świątynie? Czy rzeczywiście imprezy sportowe i wielkie festyny muszą być organizowane jedynie przy współudziale producentów alkoholu? Spójrzmy dziś z wdzięcznością i refleksją na setki festynów parafialnych, które odbywają się w całej Polsce. Nie ma tam alkoholu, a tak wiele osób bawi się doskonale umacniając poczucie wspólnoty.

Apelujemy do rządzących, aby potrafili podjąć odpowiedzialne i dalekowzroczne decyzje w tej sferze. Prosimy o dojrzałą służbę dobru wspólnemu, a nie lękliwe uleganie naciskom tych, których jedynym celem jest wzrost zysków. Pomysły liberalizacji prawa w tej dziedzinie to niebezpieczna i zła droga. Wobec nowych wyzwań należy raczej zmniejszać dostępność alkoholu. Trzeba ograniczyć ilość punktów sprzedaży, a także zakazać handlu alkoholem na stacjach paliw oraz między godziną 22 wieczorem a 8 rano. Trzeba też wprowadzić całkowity zakaz reklamy alkoholu.

Pamiętajmy, że pozorne zyski dla budżetu osiągane przez łatwiejszą dostępność alkoholu, zostaną natychmiast wchłonięte przez czarną dziurę kosztów powiązanych z większym spożyciem alkoholu. Tymczasem każda kwota przeznaczona na profilaktykę i ograniczanie dostępności alkoholu przyniesie wielokrotnie więcej zaoszczędzonych pieniędzy w służbie zdrowia, opiece społecznej, czy wśród polskich przedsiębiorstw.


Podziękowanie i zakończenie

Otwórzmy nasze serca na ważne słowa tegorocznego hasła: "Abstynencja jest darem miłości". Zapytajmy dzisiaj z odwagą: czy mam w sobie tyle miłości do Boga, drugiego człowieka, rodziny i ojczyzny, aby ofiarować ten wielki dar - dar abstynencji? Bierzmy przykład z tych, których codzienne świadectwo przyczynia się do umocnienia trzeźwości w naszym narodzie. Niech ono będzie ziarnem, które wyda stokrotny plon w życiu polskiego społeczeństwa. Wszystkim, którzy w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim angażują się w pracę trzeźwościową, wyrażamy nasze najserdeczniejsze podziękowania. Zachęcamy do dalszego działania dla dobra drugiego człowieka, w którym wyraża się prawdziwa chrześcijańska miłość. Wszystkie postanowienia i intencje abstynenckie zanosimy przed oblicze Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej Polski.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

Łomża, dnia 30 czerwca 2010 r.

Studium organistowskie

Studium organistowskie

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w Studium Organistowskim.

Zapisy na nowy rok odbędą się 04.09.2010 r. w Studium Organistowskim Diecezji Świdnickiej w Świdnicy przy ul. Budowlanej 10.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dyrektor Studium
Ks. Piotr Ważydrąg

 

Zaproszenie na „Przystanek Jezus” - do Kostrzyna nad Odrą od 26 lipca do 2 sierpnia 2010 r.

Zaproszenie na "Przystanek Jezus"

W dniach od 26 lipca do 2 sierpnia br. w Kostrzynie nad Odrą odbywać się będzie "Przystanek Jezus"- Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna. Biskup Zielonogórsko- Gorzowski i Wspólnota św. Tymoteusza zaprasza księży, kleryków, siostry zakonne oraz młodzież do udziału w tegorocznej ewangelizacji. Zainteresowanych udziałem w "Przystanku Jezus" proszeni są o kontakt z organizatorami za pośrednictwem strony internetowej www.przystanekJezus.pl

Ks. dr Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski

Do odczytania w niedzielę 27 czerwca 2010 r.

W Olsztynie na Warmii, a następnie we Fromborku, odbyło się w dniach od 18 do 20 czerwca 2010 r. 352. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abp. Józefa Kowalczyka, któremu biskupi podziękowali za ponad 20 lat pracy jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce i powitali jako nowego arcybiskupa Gniezna i Prymasa Polski.

1. Okazją zorganizowania Zebrania Plenarnego w Olsztynie był jubileusz 750.lecia warmińskiej kapituły katedralnej. Do jej grona należał w XVI wieku Mikołaj Kopernik, astronom, który odkrył heliocentryczną strukturę naszego układu planetarnego. Podczas zebrania biskupi odwiedzili Grunwald - miejsce znanej bitwy sprzed 600 lat. Modlili się też w katedrze we Fromborku, w której znajduje się niedawno odkryty grób Wielkiego Astronoma, upamiętniony nowym nagrobkiem.

2. Wszystkim dotkniętym klęską powodzi i osuwisk biskupi wyrażają głębokie współczucie. Zapewniają ich o pamięci w modlitwie i duchowej bliskości. Konferencja Episkopatu Polski dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za modlitwę i wszelkie gesty solidarności z powodzianami. Dziękuje strażakom, żołnierzom i policji, członkom WOPR, władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom i osobom, które wielkodusznie śpieszyły z pomocą. Na wielkie uznanie zasługuje pomoc sąsiedzka i rodzinna solidarność. Biskupi są wdzięczni Caritas oraz innym organizacjom charytatywnym za ogromne zaangażowanie na rzecz poszkodowanych przez powódź i jej skutki. Zachęcają też do niesienia systematycznej, duchowej i materialnej pomocy ofiarom kataklizmu.

3. Z różnych krajów świata - m.in. z Indii, Pakistanu, Sudanu, Turcji Iraku i Wietnamu - docierają informacje o krwawych prześladowaniach naszych braci i sióstr we wierze. Uaktywniają się skrajne, fundamentalistyczne grupy wrogie chrześcijaństwu. W tej sytuacji biskupi apelują do organizacji międzynarodowych i władz krajów, w których trwają prześladowania, o zapewnienie wyznawcom Chrystusa bezpieczeństwa oraz prawa do wolności wyznawania i praktykowania religii. Episkopat Polski wzywa do solidarności z prześladowanymi i modlitwy za nich. Wstawiennictwu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika, poleca cierpiących chrześcijan i wszystkich prześladowanych. W kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, biskupi wzywają też do obrony obecności znaku zbawienia - krzyża - w przestrzeni publicznej w krajach Europy.

4. W związku z wyborami prezydenckimi Pasterze Kościoła przypominają o odpowiedzialności za Polskę, która powinna się wyrazić m.in. przez udział w wyborach.

5. W nawiązaniu do komunikatu Rady ds. Rodziny z dnia 18 maja br. biskupi powrócili do złożonego i bolesnego problemu stosowania technologii pozaustrojowego zapłodnienia w odniesieniu do człowieka. Podjęli sprawę moralnej oceny i konsekwencji stosowania metody in vitro (zapłodnienia w probówce).

Technologia ta pociąga za sobą przewidywane i planowane uśmiercanie istot ludzkich w fazie embrionalnej. Jest zarazem instrumentalnym i przedmiotowym ich traktowaniem. Poprzez laboratoryjne namnażanie embrionów obciąża poważną odpowiedzialnością moralną wobec ich życia i ludzkiej godności. Metoda ta jest niezgodna z prawem Bożym i naturą człowieka.

Osoby stosujące procedurę in vitro i z niej korzystające są zagrożone popełnieniem ciężkiego grzechu zrywającego więź z Bogiem i osłabiającego jedność z Kościołem Chrystusowym. Taki zaś grzech sprawia samowykluczenie z Komunii eucharystycznej aż do czasu otrzymania przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego wszyscy wierni są zobowiązani do formowania prawego sumienia i osądu zgodnego z prawem naturalnym i prawem Bożym zawartym w nauczaniu Kościoła. Duszpasterze, katecheci i wszyscy ludzie dobrej woli mają obowiązek poznania, a następnie przekazywania pełnej prawdy o procedurach medycznych obiektywnie niemoralnych.

Małżeństwom dotkniętym cierpieniem z powodu braku potomstwa należy nieść pomoc i wsparcie w przyczynowym leczeniu niepłodności, jednak bez uciekania się do reprodukcji zastępczej. Należy im ukazywać także możliwość i ewangeliczną wartość adopcji dziecka w warunkach na nią pozwalających.

6. Biskupi wyrażają uznanie wszystkim rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom za trudną pracę kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Polaków w kraju i za granicą. Niech czas wakacji będzie okazją do wypoczynku, modlitwy, zacieśniania więzi rodzinnych, poznawania piękna własnego kraju, jego kultury i historii oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Zachęcają również do zachowania wierności niedzielnej Eucharystii i Bożym przykazaniom.

Biskupi powierzają Opatrzności Bożej sprawy Ojczyzny i udzielają pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Rodakom.

Podpisali:

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2010 r.

 


 

ZARZĄDZENIE

Komunikat należy odczytać podczas Mszy św. w niedzielę 27 czerwca br.

+ Adam Bałabuch
wikariusz generalny

Noce kościołów - Wrocław, Świdnica, Henryków 25-27 czerwca 2010 r.

Noce kościołów

Świdnica, dnia 14 czerwca 2010 r.

l.dz. 52 /2010 r.

Komunikat do Duchowieństwa i Wiernych

Drodzy Diecezjanie,

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. będzie miało miejsce we Wrocławiu, Świdnicy i Henrykowie wydarzenie religijno-artystyczne pod nazwą: NOCE KOSCIOŁÓW, organizowane przez Katolickie Radio Rodzina. W wybranych kościołach Dolnego Śląska w tych dniach w godzinach wieczornych zorganizowanych zostanie szereg spotkań modlitewnych, liczne dyskusje panelowe, koncerty, wystawy.

Wystąpią sławni artyści i zespoły, w dyskusjach wezmą udział znane osobistości ze świata polityki i kultury.

Szczegółowy program NOCY KOŚCIOŁÓW znajduje się na plakatach oraz na stronie internetowej www.radiorodzina.pl.

W Świdnicy planowane są następujące spotkania:

 • 25 czerwca 2010 r. (piątek)
  • godz. 20:00 w kościele św. Józefa - wykład senatora Rocco Buttiglione z Włoch pt: Chrystianofobia w Europie
  • godz. 21.00 koncert muzyki włoskiej
 • 26 czerwca 2010 r. (sobota)
  • godz. 20.00 katedra świdnicka, wykład pt: Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku. Kościoły chrześcijańskie w Pakistanie wygłosi ks. bp Joseph Coutts (Pakistan)
  • godz. 21.00 recital skrzypcowy Krzysztofa Jakowicza
  • godz. 18:30 kościół NMP Królowej Polski - Msza św. w intencji Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.
  • godz. 19:30 panel dyskusyjny: Polskie Kresy Wschodnie - udziałem Aleksandra Milinkiewicza z Białorusi
  • godz. 20.30 koncert chóru "Głos Duszy" z Białorusi

Serdecznie zapraszam do udziału.

+ Ignacy DEC
Biskup Świdnicki

 


 

Świdnica 14.06. 2010 r.

l.dz.53/2010 r.

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 20 czerwca 2010 r., w kościołach dekanatów:

 1. Bielawa
 2. Dzierżoniów
 3. Strzegom
 4. Świdnica - Wschód
 5. Świdnica - Zachód
 6. Świebodzice
 7. Wałbrzych - Północ
 8. Wałbrzych - Południe
 9. Wałbrzych - Zachód
 10. Żarów

+ Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

 

"Nikodemowe wieczory" - cykl katechez dla dorosłych

"Nikodemowe wieczory" - cykl katechez dla doroslych

"Kościół i współczesny świat - ogień i woda?", to temat najbliższej katechezy dla dorosłych w ramach cyklu "Nikodemowe wieczory". Katecheza odbędzie się w czwartek 24 czerwca br. o godz. 19.30. w salce domu parafialnego na I piętrze przy parafii NMP Królowej Polski przy ul. Prądzyńskiego 2 (wejście do domu parafialnego przez drzwi do kancelarii parafialnej). Serdecznie zapraszamy.

"Nikodemowe wieczory" - to cykl katechez dla osób dorosłych, które prowadzi ks. dr Janusz Michalewski, pełnomocnik rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej ds. nauki. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w czwartki. Tematy katechezy wyznaczane są zarówno przez bieżące wydarzenia w Kościele, jak i samych uczestników spotkań. Oprócz tego tematyka katechez pragnie poruszać zagadnienia związane z podstawami wiary i nauki Kościoła rzymsko-katolickiego.

APEL O KREW

APEL O KREW

Z powodu drastycznego zmniejszenia się liczby Honorowych Dawców Krwi zgłaszających się do oddania krwi dotkliwie odczuwany jest jej brak, co może być przyczyną wielu ludzkich tragedii.

Pracownicy i Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zwracają się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka aby podzielili się swoją krwią z potrzebującymi.

Serdecznie zapraszamy do oddawania krwi w siedzibie Regionalnego Centrum w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31 (wejście od ul. Czerwonego Krzyża) w dni robocze w godz. 7:00 do 13:00 .

Krew można oddać również w Oddziałach Terenowych:
Kłodzko ul. Szpitalna 1
oraz stałych Ekipach Wyjazdowych:
Świdnica ul. Konopnickiej 4 - w każdy czwartek
Dzierżoniów ul. Poprzeczna 16 - w każdy piątek
w godz. 7:30 do 11:30

Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu (według taryfy MPK, PKS), ekwiwalent żywieniowy oraz zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w pracy lub szkole.

Do oddania krwi należy zgłosić się po lekkim śniadaniu!

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem i numerem PESEL.

 

List pasterski przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

Niech przemawia do nas świadectwo Księdza Jerzego

List pasterski Episkopatu Polski
przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki


Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu!

W najbliższą niedzielę, 6 czerwca, wysłannik Ojca Świętego, Abp Angelo Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dokona w Warszawie beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki. Kościół zaliczy go do grona błogosławionych męczenników za wiarę. Można powiedzieć, że w pełni zrealizował on w swoim życiu czytane przed chwilą słowa św. Pawła: "Ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego".

Nadzieja, którą Ksiądz Jerzy pokładał w Bogu, zaowocowała miłością heroiczną. Chociaż jego posługiwanie kapłańskie przypadło na czas wielkiego ucisku, pozostał on wierny swemu powołaniu i wytrwale służył Bogu i człowiekowi. Pośród prześladowań wskazywał, jak kochać i sam żył miłością na co dzień, a zło uczył dobrem zwyciężać. Zginął śmiercią męczeńską 19 października 1984 r. Przeżył zaledwie 37 lat i tylko 12 lat pełnił kapłańską służbę. W dziesiątą rocznicę jego śmierci Jan Paweł II pisał: "Ten kapłan-męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka".

1. Zawsze blisko Boga

Dzięki wyniesionej z domu rodzinnego głębokiej wierze oraz chrześcijańskiemu wychowaniu, zażyłość z Bogiem była od najmłodszych lat dla księdza Jerzego najważniejsza. Przywiązanie do prawdy i wolności stało się dla niego elementarną postawą życiową. Urodził się w liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 1947 r., na Białostocczyźnie, we wsi Okopy, oddalonej o kilka kilometrów od kościoła parafialnego i szkoły w Suchowoli. Od najmłodszych lat Eucharystia stanowiła w naturalny sposób centrum jego życia. By codziennie służyć do Mszy Świętej, wychodził z domu do szkoły godzinę wcześniej niż inne dzieci. Nie uważał tego za poświęcenie, lecz traktował jako łaskę. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po pierwszym roku studiów został wcielony do specjalnej jednostki wojskowej, której jednym z głównych celów było łamanie powołań kapłańskich. Gdy tylko udało mu się wyjść na przepustkę, pierwsze kroki kierował do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej i przystąpić do Komunii. Mimo wielu uciążliwych represji ze strony dowódców - dbał o wspólną modlitwę. Był przekonany, że to najlepsza obrona przed zniewoleniem i lękiem. Pisał wtedy do ojca duchownego: "Okazałem się bardzo twardy, nie można mnie złamać groźbą ani torturami. Może to dobrze, że akurat jestem ja, bo może ktoś inny by się załamał."

2. Przyjaciel człowieka

Po odbyciu służby wojskowej wrócił do seminarium i po dokończeniu studiów teologicznych, dnia 28 maja 1972 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Miał świadomość, że posługa kapłańska jest przedłużeniem zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Starał się być zawsze tam, "gdzie są ludzie najbardziej potrzebujący, krzywdzeni, poniewierani w swojej ludzkiej godności." Wyczuwał, gdzie szukać takich ludzi. Powierzone sobie zadania wykonywał z wielkim zaangażowaniem. Kiedy, z powodu słabego zdrowia, został zwolniony z regularnej pracy parafialnej, poproszono go, by został duszpasterzem średniego personelu medycznego. Szybko zrozumiał, że to nie wystarczy i swoją posługą objął całą służbę zdrowia - lekarzy, pielęgniarki i studentów medycyny.

Gdy w sierpniu 1980 r. został posłany przez Kardynała Wyszyńskiego, by odprawić Mszę Świętą dla strajkujących hutników, także za nich poczuł się odpowiedzialny. Zaczął organizować spotkania kształtujące ich świadomość religijną i społeczną. Zapraszał do współpracy osoby z różnych środowisk. Uczył poszanowania godności człowieka i szacunku do pracy. W jednym z kazań mówił: "Praca (…) ma służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać. Stąd człowiek nie może być niewolnikiem pracy i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. W życiu osobistym, społecznym, zawodowym, nie można budować tylko na materializmie. Materializm nie może brać góry nad duchową stroną człowieka."

Po wprowadzeniu stanu wojennego, Ksiądz Jerzy zaczął odprawiać w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie Msze za Ojczyznę. Gromadziły one wielotysięczne tłumy. Jego głos docierał do licznych zakątków kraju. W spokojnych i rzeczowych kazaniach bronił godności człowieka i godności narodu, a przede wszystkim wzywał do dawania chrześcijańskiego świadectwa w trudnej i bolesnej rzeczywistości.

Ksiądz Jerzy dla wszystkich był bratem. W duszpasterskiej posłudze starał się być blisko ludzi. Urzekał prostotą i ciepłem zarówno wtedy, gdy sprawował sakramenty święte, jak również wtedy, gdy chodził na procesy polityczne aresztowanych, organizował opiekę nad ich rodzinami, pomagał pokonywać strach. Budził ogromne zaufanie. Otaczała go coraz większa rzesza ludzi. Byli wśród nich twórcy kultury oraz ludzie nauki, lekarze i pielęgniarki, robotnicy i studenci. Wielu z tych, którzy przychodzili do kościoła św. Stanisława Kostki, przeżywało głębokie nawrócenie. Z całą prostotą cieszył się powodzeniem, ale był świadomy, że jest tylko narzędziem w ręku Opatrzności. W swoim dzienniku zapisał: "Jak wiele potrafisz, Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie. Dzięki Ci, Panie, że się mną posługujesz".

3. Nauczyciel wolności i życia w prawdzie

Ksiądz Jerzy uwierzył słowu Chrystusa: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". W jednym z kazań tłumaczył: "Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Jesteśmy powołani do prawdy, jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu".

Mówił też: "Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim sumieniem". Uczył, że wolność jest przede wszystkim wolnością od lęku, ale też wolnością sumienia, bo "sumienie jest taką świętością, że nawet sam Bóg sumienia ludzkiego nie ogranicza". Zadawał pytania najprostsze: "Czy dzisiaj mam odwagę upomnieć się o swojego brata, który jest niesłusznie więziony? Czy pomagam swojemu bratu pamiętając, że przez pomoc bratu pomagam samemu Chrystusowi"? Wiedział, że odpowiedź na te pytania wymaga odwagi i zachowania godności. W Bydgoszczy, w czasie ostatnich rozważań różańcowych, 19 października 1984 r., przypominał: "Pomnażać dobro i zwyciężać zło to dbać o godność dziecka Bożego, o swoją ludzką godność. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga".

Zadania, które Ksiądz Jerzy podejmował z poczuciem, że nie może postępować inaczej, wymagały heroicznych decyzji. Próbowano go zastraszyć stosując uciążliwe, dręczące szykany. Nie zrażając się tym, każde kazanie kończył modlitwą w intencji stosujących przemoc i o zachowanie od nienawiści tych, którzy muszą przeciwstawiać się represjom. Wspomniane rozważania różańcowe w Bydgoszczy zakończył w ten sposób: "Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy". To były jego ostatnie słowa wypowiedziane publicznie. Kilka godzin później został uprowadzony i następnie brutalnie zamordowany.

4. Nasze dziękczynienie za Księdza Jerzego

Beatyfikacja Księdza Jerzego Popiełuszki odbędzie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w Święto Dziękczynienia. Będziemy dziękować Bożej Opatrzności za naszą wolność i za tych wszystkich, którzy nas ku niej prowadzili. Będziemy dziękować za rok 1980 i za wielki zryw Solidarności, za wielkich nauczycieli i mistrzów Księdza Jerzego: Prymasa Tysiąclecia i Sługę Bożego Jana Pawła II. W Roku Kapłańskim pragniemy szczególnie dziękować za dar życia, powołania i posługi Księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę i godność człowieka. "Niech przemawia do nas świadectwo tego kapłana - napisał Jan Paweł II - które się nie przedawnia, które było ważne nie tylko wczoraj, ale jest ważne także dzisiaj. Może dzisiaj jeszcze bardziej."

Świadectwo Księdza Jerzego jest dziś bardzo aktualne. Dziś także przecież trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Dziś także trzeba w Polsce jednoczyć ludzi wokół spraw najważniejszych. Trzeba uwalniać się od nienawiści i budowania murów, które dzielą, a zło dobrem zwyciężać.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko pokazał nam świadectwem swego życia, że autentycznie przeżywana wiara rodzi postawę zatroskania o dobro innych ludzi. Jako kapelan Solidarności nie był obojętny na kłamstwo, biedę, krzywdę, niesprawiedliwość. W ten sposób stał się swego rodzaju patronem sprawiedliwości społecznej w naszym kraju. Nauczanie i postawa Księdza Jerzego uwrażliwiają nas dzisiaj na współczesne formy wyzysku i złego traktowania ludzi słabych, biednych i bezrobotnych.

Uroczystość beatyfikacji będzie przeżywać razem z nami Matka Księdza Jerzego, pani Marianna Popiełuszko, która od początku modliła się za morderców swojego syna. Pragniemy z najgłębszym szacunkiem i wdzięcznością powiedzieć w imieniu Kościoła i Polski: Mamo, "Bóg zapłać" za takiego Syna!, "Bóg zapłać" za takiego Kapłana! "Bóg zapłać" za Twoją wiarę!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Niech dzień beatyfikacji Księdza Jerzego stanie się wielkim świętem dla całej naszej Ojczyzny. Niech wszystkie parafie i wspólnoty kościelne zjednoczą się na modlitwie z tymi, którzy będą uczestniczyć we Mszy Świętej beatyfikacyjnej. Trwając w dziękczynieniu Bogu w Trójcy jedynemu, pamiętajmy również o budowanej w Warszawie-Wilanowie Świątyni Opatrzności Bożej. Wesprzyjmy to dzieło ofiarą zbieraną w dniu beatyfikacji we wszystkich parafiach w Polsce. Jest to wotum narodu za wielkie dzieła Boże. Również za dar życia, powołania i posługi Księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę i godność człowieka.

Na owocne przeżycie beatyfikacji i przyjęcie nowego Patrona wszystkim z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce obecni na 351. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 8-9 marca 2010 r.

List należy odczytać w niedzielę 30 maja 2010 r.

Zaproszenie na Mszę św. jubileuszową ks. kard. H. Gulbinowicza 29 maja 2010 r. w archikatedrze wrocławskiej

Zaproszenie na Mszę św. jubileuszową ks. kard. H. Gulbinowicza
29 maja 2010 r. w archikatedrze wrocławskiej

 

Świdnica, dnia 20 maja 2010 r.

l.dz. 46/WD/2010

Duchowieństwo i Wierni Diecezji Świdnickiej.

W dniu 8 maja br. w święto patronalne naszej Diecezji, w katedrze świdnickiej dziękowaliśmy Bogu za 60 lat kapłaństwa, 40 lat biskupstwa i 25 lat kardynalatu J. Em. Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Centralne uroczystości jubileuszowe, z woli Jubilata, odbędą się w sobotę 29 maja br. w Archikatedrze Wrocławskiej, początek o godz. 11 00.

Przekazując tę informację w imieniu Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i własnym zapraszam kapłanów i wiernych diecezji świdnickiej do udziału w tej uroczystości.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

 


 

Świdnica, dnia 20 maja 2010 r.

L.dz.47/WD/2010

Niniejszy komunikat proszę odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 23 maja 2010 r.

Ks. Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego - Wałbrzych, 9 czerwca 2010 r.

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
Wałbrzych, 9 czerwca 2010 r.

Świdnica, dnia 21 maja 2010 r.

L.dz. 48/WD/2010

Komunikat

W dniu 9 czerwca 2010 r. w godzinach od 11 00 do 18 00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu przy ulicy Wysockiego 11a, organizowany jest Dzień Dawcy Szpiku Kostnego.

Akcja ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na chorobę raka krwi, oraz rekrutację potencjalnych dawców szpiku kostnego. między innymi dla 23-letniego mieszkańca Wałbrzycha Marcina Krajewskiego, chorego na białaczkę.

Honorowym patronatem objął tę akcję Biskup Świdnicki Ignacy Dec.

 


 

Świdnica, dnia 21 maja 2010 r.

L.dz. 49/WD/2010

Niniejszy komunikat proszę odczytać we wszystkich parafiach dekanatów wałbrzyskich w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 30 czerwca br.

Ks. Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii Świdnickiej

 

Rekolekcje dla młodzieży męskiej - Szklarska Poręba 27 czerwca - 4 lipca 2010 r.

DUSZPASTERSTWO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA DIECEZJI ŚWIDNICKEJ
DUSZPASTERTWO POWOŁAŃ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
oraz
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

 

ZAPRASZAJĄ NA:

 

Rekolekcje dla młodzieży męskiej
Panie, co mam czynić?
SZKLARSKA PORĘBA 27.06 - 4.07 2010 r.

KOSZT - 280 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W OŚRODKU REKOLEKCYJNYM

PROGRAM: WYPOCZYNEK I FORMACJA

NIEZBĘDNIK REKOLEKCYJNY: ŚPIWÓR, STRÓJ I OBUWIE TURYSTYCZNE, PISMO ŚW., RÓŻANIEC, ZESZYT, LEGITYMACJA SZKOLNA LUB STUDENCKA

15 i WIĘCEJ LAT - WYMAGANY WIEK UCZESTNIKA

30.05.2010 - GODZ. 20.00 - OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ

ZGŁOSZENIA U KS. PROBOSZCZÓW, OPIEKUNÓW LSO LUB U ORGANIZATORA

ZAPISY I INFORMACJE: ks. Krzysztof Ora, tel. 8564936; 609 830 588; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Świdnica 10.05. 2010 r.

Króluj nam Chryste!

Już niedługo rozpoczną się wakacje. Mając na uwadze czas odpoczynku, chciałbym wraz z ks. Krzysztofem Krzakiem zaproponować starszym ministrantom, lektorom i ceremoniarzom naszej diecezji możliwość skorzystania z tygodniowego wypoczynku połączonego w formacją.

Proponowane rekolekcje odbędą się w pierwszym tygodniu wakacji, czyli od 27 czerwca do 4 lipca w Szklarskiej Porębie, w atrakcyjne położnym ośrodku rekolekcyjnym. Poza spotkaniami formacyjnymi prowadzonymi przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego ze Świdnicy przewidujemy także wspólne górskie wędrówki.

Koszt pobytu wynosi 280 zł. Cena obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie.

Zgłoszeni najpóźniej do 30 maja, do godz. 20.00, uczestnicy muszą zabrać ze sobą śpiwór, Pismo Święte, różaniec, zeszyt, obuwie i odzież turystyczną, legitymacje uczniowskie lub studenckie.

Liczę na to, że wspólne spędzony tydzień w Szklarskiej Porębie pomoże uczestnikom rekolekcji dobrze rozpocząć czas wakacji, poznać nowych ludzi i miejsca a przede wszystkim umocnić swoją wiarę i postawę służby bliźniemu.

Chętnych bardzo proszę zgłaszać pod nr tel. 609 830 588 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wdzięczny za cały rok współpracy

Ks. Krzysztof Ora
diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza

 

Komunikat o składaniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2010

Komunikat o składaniu wniosków
o przyznanie płatności obszarowych na rok 2010

 

Komunikat
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tomasza Kołodzieja

Szanowni Rolnicy

W roku 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już po raz siódmy prowadzi nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych. W bieżącym roku na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o płatności bezpośrednie, płatności ONW oraz płatności rolno-środowiskowe.

Przypominam, że wnioski o przyznanie tych płatności można składać bez sankcji tylko do dnia 17 maja 2010 r., bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji lub przesłać listem.

Zapraszam do terminowego składania wniosków w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w najbliższym tygodniu od 10 do 14 maja oraz w przyszły poniedziałek - 17 maja będą czynne w godzinach od 6.00 do 22.00. Ponadto, biura powiatowe Agencji będą również czynne w sobotę 15 maja w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tomasz Kołodziej
Prezes

 


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes Tomasz Kołodziej

 

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Diecezjalny
Ignacy Dec
58-100 Świdnica
pl. Jana Pawła II 1

Nasz znak: p. 624-DPB-075-6/WPP/JD/10 Data 22.04.2010 r.

Najczcigodniejszy Księże Biskupie,

W dniu 17 maja 2010 r. upływa termin składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2010. W związku z tym, że do chwili obecnej wnioski o przyznanie płatności złożyło jedynie ok. 20% rolników, zwracam się do Waszej Ekscelencji z uprzejmą prośbą o polecenie odczytania przez duszpasterzy w dniu 9 maja 2010 r. podczas niedzielnych mszy świętych w ramach ogłoszeń parafialnych załączonego komunikatu.

Prośba ta podyktowana jest dbałością o dobro rolników, a rozpowszechnienie informacji o upływającym terminie składania wniosków przyczyni się do lepszego wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej skierowanych do polskich producentów rolnych.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Prezes
Tomasz Kołodziej

 

Komunikat o jubileuszu Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza

Komunikat o jubileuszu Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza

Świdnica, dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

KOMUNIKAT DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Szósty rok istnieje Diecezja Świdnicka. W powołaniu jej do życia duży udział miał ówczesny arcybiskup metropolita wrocławski ks. kard. Henryk Gulbinowicz. To On prowadził w tej sprawie rozmowy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i z nuncjuszem apostolskim ks. arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. On też był najważniejszą osobą przy jej narodzinach i On był głównym konsekratorem pierwszego biskupa świdnickiego w katedrze świdnickiej w dniu 25 marca 2004 r. Diecezja Świdnicka zaciągnęła wobec Księdza Kardynała ogromny dług wdzięczności.

W roku 2010 Ksiądz Kardynał obchodzi bardzo ważne i rzadkie jubileusze: 60-lecie święceń kapłańskich, 40-lecie sakry biskupiej, i 25-lecie otrzymania godności kardynalskiej. Diecezja Świdnicka pragnie włączyć się w świętowanie tych jubileuszy.

W sobotę 8 maja 2010 r. w uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika patrona Polski i naszej wspólnoty diecezjalnej, dostojny Jubilat odprawi w katedrze świdnickiej o godz. 18.00 Mszę Świętą dziękczynną. Celebrację Mszy św. poprzedzi procesja z relikwiami św. Stanisława, która wyruszy z kościoła św. Józefa o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo i wiernych do wspólnego uwielbienia Boga w dniu naszego diecezjalnego odpustu i uczczenia Osoby Księdza Kardynała.

+ Ignacy DEC
Biskup Świdnicki

 


 

Świdnica, dnia 29 kwietnia 2010 r.

L.dz. 37/2010

Niniejszy komunikat proszę odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 2 maja 2010 r.

+ Adam Bałabuch
Wikariusz Generalny

 

Pielgrzymka do Lourdes, Ars oraz Turynu

Pielgrzymka do Lourdes, Ars oraz Turynu

Termin: 18-25.05.2010

Pielgrzymkę organizuje parafia NSPJ w Świdnicy

Dzień 1 Wyjazd ze Świdnicy około godz.16:00. Bezpośredni przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. (Jazda nocna).

Dzień 2 W godzinach porannych przyjazd do Mediolanu i zwiedzanie katedry, czas wolny a następnie przejazd do Turynu i nawiedzenie katedry w której wystawione jest płótno (całun) ,którym według tradycji po śmierci było okryte ciało Jezusa Chrystusa, czas do własnej dyspozycji. Na koniec pobytu w Turynie Centrum Salezjańskie Jana Bosco. Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Lourdes z krótkim postojem w Carcassonne. Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4 Śniadanie - całodzienny pobyt w Lourdes, zwiedzanie miejsc związanych z Bernadettą Soubirous. Wieczorem kolacja, a po niej procesja różańcowa ze świecami. Nocleg w hotelu.

Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd do Nimes, krótkie zwiedzanie miasta. Kontynuacja podróży do La Salette. Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6 Śniadanie a po nim zwiedzanie sanktuarium w La Salette.
Wyjazd do Ars. Zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością Św. Jana Marii Vianeya. Czas wolny.
Przejazd do Paray Le Monial i nawiedzenie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 7 Po śniadaniu przejazd do Genewy (Szwajcaria) spacer po mieście, a następnie wyjazd w kierunku Polski. (Jazda nocna).

Dzień 8 Planowany powrót około południa i zakończenie pielgrzymki.

Cena: 250 Euro + 500 PLN

Świadczenia zawarte w cenie:
- Przejazd autokarem
- 5 noclegów w hotelach + HB (pokoje 2 i 3 osobowe)
- Przewodnik na całej trasie
- Ubezpieczenie NW i KL

Zgłoszenia: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy, ul. Przyjaźni 2/4 bądź pod nr tel. 665479046.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odwołania pielgrzymki i zwrotu wpłaconej kwoty.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów na Jasną Górę 1 maja 2010 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów na Jasną Górę
1 maja 2010 r.

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI KAPŁANÓW NA JASNĄ GÓRĘ

30 kwietnia 2010 r.

Kaplica Cudownego Obrazu - klasztor na Jasnej Górze
uczestniczą delegaci diecezji, zakonów i zgromadzeń oraz chętni

 

 • 21.00 - Apel Jasnogórski,
 • ok. 21.45 - Czuwanie pokutne: nabożeństwo Słowa Bożego, po nim Adoracja Najświętszego Sakramentu do 23.30, celebracja sakramentu pokuty,
 • 24.00 - "Pasterka maryjna".

 

1 maja 2010 r., Katedra częstochowska

 • 10.30 - zawiązanie wspólnoty kapłanów w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie
 • 11.00 - Modlitwa w archikatedrze
 • 11.30 - wyjście pielgrzymów w stronę Jasnej Góry, w drodze modlitwa różańcowa (tajemnice światła). Księża uczestniczą w sutannach, zakonnicy w habitach (bez komż), biskupi: sutanna czarna z obszywkami, komża i mucet
 • 13.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kardynała Prefekta Kongregacji Duchowieństwa, polskich biskupów i wyższych przełożonych zakonnych. Wszyscy kapłani koncelebrują, należy zabrać alby i stuły
  Podczas Eucharystii kapłani odnowią przyrzeczenia kapłańskie, dokonają aktu zawierzenia Jezusowi Chrystusowi - Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi, a także złożą votum w formie urny z ziemią, na której w XX w. zginęli polscy duchowni wraz z księgą zawierającą ich imiona i nazwiska.

UWAGA: Na rozpoczęcie pielgrzymki (przy wejściu do częstochowskiej katedry) każdy kapłan otrzyma "Modlitewnik pielgrzyma", w którym znajdzie szczegółowy program, teksty modlitw (brewiarzowych i mszalnych), pieśni oraz rozważań.

Życie i posługa kapłana we współczesnym Kościele

Życie i posługa kapłana we współczesnym Kościele

Sympozjum
organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
z okazji Roku Kapłańskiego

 

Świdnica 24 kwietnia 2010 r.

CZ. I EUCHARYSTIA

09.00 Eucharystia (Katedra Świdnicka)

 • Przewodniczy - J. E. Ks. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
 • Homilia - J. E. Ks. Bp dr Stefan Regmunt, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
 • Kapłanów prosimy o zabranie ze sobą do katedry alby i złotej stuły do koncelebracji

CZ. II OBRADY SYMPOZJUM

Miejsce: Aula WSD, pl. Wojska Polskiego 2, Świdnica

Plan obrad: Sesja 10.30 - 13.00
Otwarcie sympozjum: ks. dr Tadeusz Chlipała, Rektor WSD Diecezji Świdnickiej
Obradom przewodniczy: ks. dr Dominik Ostrowski, Wicerektor WSD Diecezji Świdnickiej

 • 10.30 J. E. Ks. Biskup dr Stefan Regmunt: Osobowość kapłana
 • 11.00 Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki: Przyczyny kryzysów w życiu kapłańskim
 • 11.30 Dr Agnieszka Makarewicz: Kapłan, jakiego oczekują wierni świeccy
 • 12.00 Panel dyskusyjny, Wierność Chrystusa, wierność kapłana: ks. bp dr Stefan Regmunt ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, dr Agnieszka Makarewicz
  Słowo końcowe: J. E. Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
 • 13.00 Obiad

Msze św. za tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Msze św. za tragicznie zmarłych
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

W związku z tragedią, która wydarzyła się 10 kwietnia pod Smoleńskiem, biskup świdnicki Ignacy Dec, łącząc się w bólu z rodzinami i przyjaciółmi tragicznie zmarłych, pragnie wraz z diecezjanami modlić się za dusze ofiar katastrofy lotniczej.

W mieście Wałbrzychu biskup będzie przewodniczył Mszy świętej w niedzielę 11 kwietnia o godzinie 12:30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w dzielnicy Piaskowa Góra (ul. Wyszyńskiego).

W katedrze świdnickiej odprawi Mszę świętą o godzinie 20:00 (11.04).

 

Ks. Łukasz Ziemski
Biuro Prasowe Świdnickiej Kurii Biskupiej

 

Komunikat z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas w Polsce (07.04.2010)

Komunikat z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas w Polsce
(07.04.2010)

"Pamiętajmy o ubogich" (por. Ga 2,10)

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas w Polsce

Blisko dwadzieścia lat temu, 10 października 1990 r., Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o wznowieniu działalności Caritas Polska. Instytucjonalna działalność charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce została administracyjnie zlikwidowana przez władze komunistyczne po II wojnie światowej. Obecnie w Polsce istnieją 44 Caritas diecezjalne, których pracownicy i wolontariusze pełnią posługę wobec najuboższych.

Działalność charytatywna, obok misji nauczania i uświęcania, należy do istotnych zadań Kościoła, każdej diecezji i parafii. Parafialne Zespoły Caritas działają w czterech tysiącach ośmiuset ośrodkach duszpasterskich w Polsce. 46 tysięcy wolontariuszy organizuje pomoc dla dzieci i dorosłych, opiekuje się chorymi, osobami niepełnosprawnymi i niedołężnymi. Od piętnastu lat w całej Polsce działają Szkolne Koła Caritas, zrzeszające 44 tysiące dzieci i młodzieży. To ogromna rzesza ludzi bezinteresownie niosących dobro bliźnim. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia za ich codzienną, samarytańską służbę ubogim i cierpiącym. Jest ona znakiem wierności Ewangelii miłosierdzia, którą przyniósł i wypełnił sam Chrystus oraz drogą wzrastania w świętości.

Szczególnie dziękujemy indywidualnym darczyńcom, firmom oraz instytucjom rządowym i samorządowym za finansowe wspieranie programów i zadań Caritas. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas Polska i diecezjalnych Caritas. Dzięki tym funduszom można było pomóc wielu rodzinom.

Dziękujemy wszystkim, którzy hojnie odpowiadają na apele o pomoc na rzecz poszkodowanych przez klęski żywiołowe i w konfliktach zbrojnych. Zbierane ofiary służą sfinansowaniu pomocy humanitarnej. Są wyrazem naszej solidarności z tymi, którzy stracili dorobek życia.

W roku ubiegłym Caritas Polska z zebranych środków pomogła ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech (prawie milion zł), ofiarom powodzi na południu Polski (ponad 5 mln zł) i na Ukrainie oraz poszkodowanym w wyniku trąby powietrznej. Ostatnio Polacy okazali wielkie serce Haiti, przekazując za pośrednictwem Caritas Polska łącznie ponad 11 mln zł. Ta ofiarność jest dowodem zaufania, jakim obdarzane są działania Caritas w kraju i na świecie.

24 kwietnia br. pracownicy i wolontariusze z całej Polski będą pielgrzymować do krakowskich Łagiewnik, by dziękować Bogu za wszystko, co udało się dobrego uczynić wobec ubogich. Główne obchody dwudziestolecia działalności odbędą się w Warszawie 21 maja, kiedy to Caritas będzie dziękować osobom najbardziej zaangażowanym w niesienie pomocy bliźnim. Prezydent Rzeczypospolitej i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objęli patronat nad uroczystościami.

Biskupi Polscy życzą pracownikom i wolontariuszom Caritas błogosławieństwa Bożego w wypełnianiu przykazania miłości i zachęcają wszystkich wiernych do włączania się w misję charytatywną Kościoła.

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Komunikat należy odczytać dnia 11 kwietnia 2010 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ! - List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ!

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj świętego Piotra i Apostołów głoszących radosną Nowinę: "Jezusa - człowieka, którego wy przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. My jesteśmy tego świadkami" (Dz 2, n23-24). Od przyjęcia wielkanocnego świadectwa zależy teraźniejsze i przyszłe życie człowieka. Pierwsi słuchacze Dobrej Nowiny "przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (…) W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!»" (Dz 2, 37-38.40). Tak Piotr, jak i wszyscy Apostołowie są dla nas wzorem ewangelicznej gorliwości. Oni "napełnili Jeruzalem swoją nauką", a święty Paweł zaniósł ją do pogan - na krańce świata. Pamiętali bowiem, że podstawowe polecenie, jakie im pozostawił wstępujący do nieba Jezus brzmiało: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). Ten nakaz zmartwychwstałego Pana dotyczy życia i posłannictwa Kościoła wszystkich czasów.

Cel głoszenia Ewangelii - Komunia z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym

Jaki jest cel Jezusowego nakazu głoszenia Ewangelii? Co Dobra Nowina wnosi w życie człowieka? Piotr i Apostołowie dają nam na te pytania potrójną odpowiedź.

Najpierw: Ewangelia daje Ducha Świętego.

Mieszkańcom Jerozolimy "Bóg udzielił Ducha Świętego". Ewangelia niesie Ducha Prawdy i Ducha Pocieszyciela. On w niej mieszka. Pan Jezus porównał Ewangelię do studni, z której tryska Woda Żywa, czyli Duch Święty (J 4,10.14). Podobnie jak woda, docierając do miejsc pustynnych, przemienia je w ogrody pełne życia, tak i Duch Święty ożywia martwe dusze ludzi. Wnosi w nie życie Boże. Wnikając do ludzkich wnętrz, Duch Prawdy uzdrawia chore sumienia, rozgrzewa twarde serca, prowadzi zabłąkane. Dzięki mocy Ducha Pocieszyciela umiera w nas stary człowiek grzechu, a rodzi się nowy człowiek duchowy.

Po wtóre: Ewangelia pozwala żyć w przyjaźni z Synem Bożym.

Podobnie jak świetlisty obłok wyprowadził kiedyś Izraelitów z domu niewoli, tak Duch Święty, promieniujący z Ewangelii, wyprowadza człowieka ze zniewolenia kłamstwem, a wprowadza do krainy wolności, którą jest Chrystus.

Ewangelia pozwala człowiekowi prowadzić dialog z żyjącym Chrystusem: zadawać Mu pytania i oczekiwać od Niego odpowiedzi. Jezus, który żyje pod postacią głoszonej w Kościele Ewangelii, nie boi się naszych pytań, nawet tych najtrudniejszych: Jaki jest sens moich zmagań i cierpień? Jaki świat mam tworzyć wokół siebie? To żyjący w Ewangelii Chrystus - jak kiedyś Piotrowi - tak dzisiaj każdemu z nas stawia pytanie: "Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" (J 21,15). I oczekuje odpowiedzi w osobistej modlitwie (oratio) i w stylu życia (actio).

Po trzecie: Ewangelia prowadzi do Boga Ojca.

Ewangelia, którą Piotr i Apostołowie poznali w słowach i czynach Jezusa, jest w swej istocie słowem Boga Ojca. Jezus bowiem nie mówił niczego od siebie, a wszystkie dzieła spełniał mocą swojego Ojca. Za pośrednictwem Pisma Świętego każdy wierzący odkrywa w Bogu swojego Ojca, poznaje Jego wolę na każdy dzień i otrzymuje łaskę, aby ją wypełniać. Św. Bonawentura pisze: "Treścią Pisma Świętego nie jest bynajmniej rzecz małej wagi, ale pełnia wiecznego szczęścia. Pismo Święte jest bowiem księgą, w której zawarte są słowa żywota wiecznego. Są spisane po to, abyśmy nie tylko wierzyli, ale też posiedli życie wieczne, w którym będziemy widzieć i kochać. To w życiu wiecznym urzeczywistnią się wszelkie nasze pragnienia. To wtedy dopiero poznamy naprawdę miłość przewyższającą wszelką wiedzę i tak napełnieni będziemy wszelką pełnią Boga. Do tej pełni pragnie wprowadzić nas Pismo Święte".

Niedziela Biblijna - nowe propozycje

"Idźcie i nauczajcie! - to polecenie Jezusa podjął Jan Paweł II, wyznaczając program życia Kościoła na trzecie tysiąclecie: "Mamy karmić się słowem, aby być «sługami Słowa» w dziele ewangelizacji. Jest to z pewnością jedno z najważniejszych zadań stojących przed Kościołem na progu nowego tysiąclecia. Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przestało już istnieć «społeczeństwo chrześcijańskie» (…). Wielokrotnie w minionych latach przypominałem wezwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9, 16)" (Novo millennio ineunte, 40).

To samo polecenie odczytał jako zobowiązujące dla całego Kościoła Piotr naszych czasów, Benedykt XVI. Dał temu wyraz zwołując - na samym początku swojego pontyfikatu - Synod Biskupów, który podjął refleksję nad "Słowem Bożym w życiu i misji Kościoła". Jako Wikariusz Chrystusa-Kapłana szczodrze błogosławi tym duszpasterzom i wiernym, którzy podejmują trud szukania w Piśmie Świętym żywego słowa Bożego i miłującej obecności Jezusa - Pana. Niestrudzone otwieranie "dostępu do Boga" - przez Ewangelię - to przecież najistotniejsza pomoc, jaką kapłani mogą przynieść współczesnemu człowiekowi.

Kościół i chrześcijanin nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią. Z niej się rodzi i z niej czerpie codziennie Mądrość, by iść właściwą drogą przez świat, nie ulec fałszywym ideologiom i nie stracić sprzed oczu celu, którym jest Bóg. Chrześcijanin i Kościół napełniony Ewangelią może również dzisiaj być światłością świata - lumen gentium!

Świadomi roli Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, biskupi zebrani w dniach 8-9 marca 2010 r. na Konferencji Episkopatu Polski pragną zaprosić wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do przeżywania Trzeciej Niedzieli Wielkanocnej jako Niedzieli Biblijnej.

Niech na naszym stole pojawia się jak najczęściej księga Pisma Świętego. W niej zawarte jest Słowo życia. Przyjmujmy je i umacniajmy się nim codzienne jak Bożym Chlebem.

Czytajmy Pismo Święte osobiście - czytajmy je naszym dzieciom! Ono jest "Listem Boga do ludzi". List od Ojca przynosi słowa Miłości, na które wypada w modlitwie odpowiedzieć. A zawarta w nim ojcowska Mądrość i "Prawo wolności" (Jk 1,25) niech nam służą pomocą w wieczornym rachunku sumienia. Jak pisze bowiem św. Paweł, "wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu" (2 Tm 3,16; por. 1 Kor 10,1-13).

Byłoby dobrze, gdyby powstawały w naszych parafiach nowe kręgi wiernych świeckich rozważających wspólnie Pismo Święte. Korzystajmy z nowych - bogatych w komentarze, ilustrowanych - wydań Pisma Świętego.

Moderatorzy i animatorzy Dzieła Biblijnego pomogą z pewnością duszpasterzom i wiernym, aby nowe formy celebracji Słowa Bożego, praktyka wspólnej lectio divina czy nabożeństwo Drogi Światła prowadziły nas do odkrywania woli Ojca, poznawania miłości Syna Bożego i napełniania się mocą Ducha Pocieszyciela.

Zakończenie

Niech uroczyste spotkanie ze Słowem Bożym w Niedzielę Biblijną umocni wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów i rodziców, w apostolskim trudzie głoszenia Ewangelii naszym dzieciom, młodzieży i dorosłym. Niech kolejne dni rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego ukażą nam, jak wielki dar niesie nam Ewangelia, wprowadzając każdego, kto jej słucha, w osobową komunię z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Bez tej komunii nie byłoby Kościoła!

Na owocne przeżycie Niedzieli Biblijnej i nadchodzącego tygodnia wszystkim z serca błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
obecni na 351. Zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie w dniach 8-9 marca 2010 r.


List należy odczytać w III Niedzielę Wielkanocną, dnia 18 kwietnia 2010 r.

Program diecezjalnej dziękczynnej pielgrzymki do Krakowa Łagiewnik 10 kwietnia 2010 r.

Program diecezjalnej dziękczynnej pielgrzymki
do Krakowa Łagiewnik 10 kwietnia 2010 r.

 

 • godz. 11.00 - Msza św. dziękczynna za Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej (przewodniczy JE ks. bp Ignacy Dec)
 • godz. 14.30 - Konferencja (ks. Emilian Sigel, pallotyn - dyrektor Peregrynacji)
 • godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Informacje dla kapłanów koncelebrujących Mszę Krzyżma w katedrze świdnickiej 1 kwietnia 2010 r.

Msza Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r., godz. 9.00, katedra świdnicka

Informacje dla kapłanów

Prosimy o przybycie do godz. 8.35, aby o godz. 8.45 zająć przygotowane dla kapłanów miejsca.

1. Dwie zakrystie

 • W głównej zakrystii katedralnej ubierają szaty kapłani koncelebrujący w ornatach białych (por. pkt 3a).
 • W zakrystii pomocniczej w rotundzie pod prezbiterium ubierają szaty kapłani koncelebrujący w złotych ornatach oraz pozostali kapłani koncelebrujący w albach i stułach (por. pkt 3b)

2. Alby / stuły

 • wszyscy kapłani proszeni są o zabranie własnych alb;
 • kapłani poza niżej wymienionymi (dla których będą przygotowane ornaty, por. pkt 3a i 3b) będą koncelebrować bez ornatów i proszeni są o zabranie własnej stuły koloru złotego;

3. Ornaty (kapłani w ornatach biorą udział w procesji wejścia)

 • a) w głównej zakrystii będą przygotowane ornaty białe dla Księży Biskupów, Księży Infułatów, Księży Wikariuszy Biskupich, Księdza Rektora Seminarium, Dyrektora "Caritas" Diecezji Świdnickiej, Księdza Proboszcza parafii katedralnej, Dyrektora wydziału duszpasterskiego, Dyrektora wydziału gospodarczego i Wizytatora gospodarczego oraz Księży Kanoników Gremialnych Kapituły Katedralnej Świdnickiej (należy zabrać ze sobą alby).
 • b) w zakrystii pomocniczej w rotundzie pod prezbiterium będą przygotowane ornaty złote dla księży dziekanów, przełożonych Seminarium i pracowników Kurii Biskupiej oraz Księży Kanoników Honorowych Kapituły Katedralnej Świdnickiej.

4. Procesje

 • Kapłani koncelebrujący bez ornatów nie biorą udziału w procesji wejścia i wyjścia. Przed mszą św. zostaną poprowadzeni przez ceremoniarzy na swoje miejsca o godz. 8:45.
 • Kapłani, dla których są przygotowane ornaty biorą udział w procesji wejścia i wyjścia.
 • Procesja wejścia i wyjścia odbywa się przez całą katedrę.
 • Miejsce przewodniczenia znajduje się na środku, w tabernakulum nie ma Najświętszego Sakramentu.
 • Na początku nie ma przyklęknięcia, oddanie czci ołtarzowi następuje poprzez ukłon i ucałowanie, które odbywa się z przodu ołtarza (bez zachodzenia za ołtarz).
 • Miejsca dla koncelebransów w białych ornatach przygotowane są w prezbiterium po obu stronach - według wskazań ceremoniarzy.
 • Miejsca dla koncelebransów w złotych ornatach przygotowane są w pierwszych ławkach nawy głównej po obu stronach - według wskazań ceremoniarzy.
 • W czasie Mszy Świętej używana będzie I Modlitwa Eucharystyczna.
 • Komunia koncelebransów z nawy głównej odbywać się będzie przy bocznych ołtarzach - według wskazań ceremoniarzy.

Pielgrzymka diecezji świdnickiej do Rzymu na zakończenie Roku Kapłańskiego 5-13 czerwca 2010 r.

PIELGRZYMKA DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ DO RZYMU
NA ZAKOŃCZENIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO
05-13 CZERWCA 2010

05.06.2010 (sobota)

Wyjazd z Wałbrzycha. Przejazd przez: Boboszów, Brno, Graz, Udine, WENECJA.

06.06.2010 (niedziela)

Zwiedzanie Wenecji. PADWA - zwiedzanie i Msza św. Nocleg k. Wenecji.

 

07.06.2010 (poniedziałek)

Przejazd przez Perugię do ASYŻU. Zwiedzanie Asyżu. Przyjazd do RZYMU. Nocleg k. Rzymu

08.06.2010 (wtorek)

MODLITWA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II. Bazylika św. Piotra i plac, Bazylika św. Jana na Lateranie, Schody Święte, Bazylika Matki Bożej Większej, Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Forum Romanum, Koloseum, Bazylika św. Pawła.

09.06.2010 (środa)

RZYM - AUDIENCJA GENERALNA z Benedyktem XVI. Zwiedzanie Rzymu: place barokowe i fontanny.

10.06.2010 (czwartek)

MONTE CASINO - zwiedzanie klasztoru, cmentarz żołnierzy polskich. Castel Gandolfo.

11.06.2010 (piątek)

RZYM - zakończenie ROKU KAPŁAŃSKIEGO. Wyjazd do Loreto. Nocleg.

12.06.2010 (sobota)

Zwiedzanie LORETO - Msza św. Wyjazd. SAN MARINO. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy.

13.06.2010 (niedziela)

Przyjazd do Polski.


KOSZT: 1.550 zł i 30 Euro.
Koszt obejmuje: autokar z klimatyzacją, hotel - pokoje 2 i 3 osobowe, wyżywienie: śniadania i obiado - kolacje, bilety, opieka Przewodnika. Koszt obejmuje ubezpieczenie. Program nie obejmuje zwiedzania Muzeum Watykańskiego.

ORGANIZATOR - PRZEWODNIK: Ks. Prałat Andrzej Raszpla
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. ul. Jana Pawła II 1; 58-314 Wałbrzych
tel. 074 841-33-46. Przy zapisie - zaliczka 200 zł.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie - wysyłając zaliczkę przekazem pocztowym na adres parafii (z dopiskiem Pielgrzymka).

 

Turniej Piłki Nożnej dla Służby Liturgicznej o tytuł mistrza Diecezji Świdnickiej - Strzegom 8.05.2010 (sobota)

Turniej Piłki Nożnej dla Służby Liturgicznej
o tytuł mistrza Diecezji Świdnickiej

Strzegom 8.05.2010 (sobota)

Króluj nam Chryste!

8 maja (sobota) w Strzegomiu odbędzie się turniej piłki nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza o tytuł Mistrza Diecezji Świdnickiej.

Zgłoszenia do 25 kwietnia.

Dwie drużyny z dekanatu (wyłonione we wcześniejszych rozgrywkach bądź innym sposobem):
I drużyna - ministranci (szkoła podstawowa)
II drużyna - ministranci starsi i lektorzy (uczniowie klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych)****

Zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 609 830 588 bądź (74) 8564936.

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.00 Mszą Świętą sprawowaną w kościele Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej (ul. Kościuszki 4).

Księży duszpasterzy oraz lektorów i ministrantów prosimy są o zabranie alb i komż.

Po Mszy Św. zostaną podane informacje organizacyjne. Następnie wspólny przemarsz na miejsce rozgrywek, które odbędą się w zależności od warunków pogodowych na dwóch boiskach typu "orlik" lub w przypadku deszczu na hali sportowej. Przewidziane są najpierw rozgrywki grupowe a po nich system pucharowy (pokonany odpada z rywalizacji).

Drużyny, które zostaną wyeliminowane we wcześniejszej fazie rozgrywek, będą proszone o doping lub będą mogły odbyć wyprawę na Wzgórza Strzegomskie.

Prosimy o zabranie własnego prowiantu.

Mamy nadzieję, że będzie to radosne spotkanie z poszanowaniem zasad fair play. Módlmy się o dobrą pogodę.

Z pozdrowieniem

ks. dr Krzysztof Ora
duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. Edward Szajda
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

**** Przypomnienie: zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz i 4 zawodników w polu + 3 zawodników rezerwowych). W rozgrywkach mogą brać udział tylko drużyny piłkarskie złożone wyłącznie z członków LSO. Drużyna jest zobowiązana do występowania w jednolitych strojach i obuwiu sportowym. Mile widziane transparenty i grono dopingujące.

 

Komunikat z 351. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (9.03.2010)

Komunikat z 351. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
9 marca 2010 r.

W dniach 8 i 9 marca 2010 r. odbyło się w Warszawie 351. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Uczestniczył w nich także Nuncjusz Apostolski, abp Józef Kowalczyk.

1. Zbliża się oczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Jego wyniesienie na ołtarze przypomina nam o ciągłej potrzebie rozwijania wartości, za które oddał życie, a więc wierność Chrystusowi, miłość do Ojczyzny, przebaczenie, szacunek dla ludzkiej godności. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że wartości te okazują się silniejsze od systemu budowanego na przemocy, kłamstwie i deptaniu godności człowieka. Dla przyszłych pokoleń ks. Jerzy pozostanie orędownikiem solidarności świata pracy oraz ważnym świadkiem wolności i prawdy. Jego świadectwo uzyskuje szczególną wymowę w Roku Kapłańskim, stąd też będą je przywoływać kapłani uczestniczący 1 maja w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę.

2. Podczas zebrania przedstawiono relację ze spotkania z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Biskupi przyjęli z uznaniem poszukiwanie nowych form zbliżenia między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Kościołem Katolickim w Polsce. Z nadzieją przyjęto informację o powołaniu zespołu, który podejmie kwestie istotne dla wzajemnego dialogu w obliczu przemian kulturowych współczesnej Europy. Dla katolików teologiczna przestrzeń dialogu została określona w dokumentach Kościoła. Jej konkretna realizacja niesie natomiast wiele wyzwań, które powinny stać się przedmiotem pogłębionego dialogu; oba Kościoły doświadczyły bowiem w przeszłości bolesnych cierpień i prześladowań. Szczególnym zadaniem pozostaje dla nas świadectwo poszanowania ludzkiej godności oraz troska o wolność i prawa człowieka.

3. Trwa ożywiona dyskusja dotycząca przemocy w rodzinie. Formułowane głosy w obronie ładu moralnego winny zostać uwzględnione w nowej wersji ustawy. Wyrażając wsparcie dla działań wykluczających przemoc w rodzinie, biskupi jednocześnie oceniają krytycznie instrumentalne traktowanie cierpienia bliźnich, jako formy podważania roli rodziny. Każda próba administracyjnego działania winna uwzględniać naturalną rolę wychowawczą rodziny.

4. Po raz kolejny biskupi przypominają o niezmiennej i nienaruszalnej godności życia ludzkiego, którego w żadnych okolicznościach nie wolno uczynić przedmiotem rozgrywek lekceważących godność człowieka. Jej uznanie nie zależy od wyroków jakichkolwiek instancji sądowych. Obrona życia stanowi niezbywalną część misji Kościoła. Biskupi solidaryzują się ze środowiskami, również medialnymi, które konsekwentnie bronią nienaruszalnego prawa do życia, nawet za cenę niesprawiedliwych oskarżeń i wyroków.

5. Podczas obrad biskupi podjęli również zagadnienie systemu opieki zdrowotnej. Z wdzięcznością i szacunkiem odnoszą się do osób pracujących w trudnych warunkach służby zdrowia. Akcentują, że ochrona zdrowia nie jest jedynie systemem usług, lecz przede wszystkim podstawą solidarności społecznej i poczucia wspólnoty. W rozwiązywaniu trudnych kwestii ekonomicznych trzeba zawsze uwzględniać zasady etyczne.

6. Pasterze Kościoła z niepokojem przyjmują informację o kryzysowej sytuacji w mediach publicznych - w Polskim Radiu oraz Telewizji Polskiej. Media publiczne stanowią ważny element dobra wspólnego, za które wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Ich misją jest troska o nasze dziedzictwo religijne, kulturowe, narodowe i patriotyczne, tak istotne dla kształtowania tożsamości narodowej. Media publiczne powinny pełnić powierzoną sobie misję ponad podziałami partyjnymi. Dlatego biskupi apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby - będąc świadome, że istnienie mediów publicznych jest elementem polskiej racji stanu - znalazły rozwiązania, które zapewnią im możliwość dalszego funkcjonowania w dotychczasowym zakresie. Umowy podpisane między Konferencją Episkopatu Polski a Polskim Radiem i Telewizją Polską, powinny być respektowane.

W duchu dziękczynienia za kanonizację abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego biskupi koncelebrowali Mszę Świętą w archikatedrze warszawskiej. Przypomnienie postaci świętego arcybiskupa-wygnańca przywołuje na pamięć tych chrześcijan, którzy także dzisiaj są prześladowani, a nawet oddają życie za wiarę w Chrystusa. Biskupi polecają modlitwom wiernych trwające przygotowania do procesu beatyfikacyjnego męczenników Wschodu, którzy oddali życie w minionym stuleciu.

Biskupi zachęcają do wielkopostnej przemiany serca oraz błogosławią wszystkim kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 9.03.2010 r.

 


Tekst ze strony: http://episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=201039_0

 

Zaproszenie do obchodów Światowego Dnia Młodzieży w diecezji świdnickiej - 27 marca 2010 r.

Zaproszenie do obchodów Światowego Dnia Młodzieży
w Diecezji Świdnickiej

 

Świdnica, sobota 27 marca 2010 roku

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Świdnickiej zaprasza młodzież z kapłanami, siostrami zakonnymi, katechetami, nauczycielami i wychowawcami, do udziału w 25 Światowym Dniu Młodzieży, który przeżyjemy w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz młodzieżą całego świata.

W tym roku spotkamy się w sobotę 27 marca br. w Świdnicy. Spotkanie Młodych połączone będzie z zakończeniem peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej Diecezji.

Program Spotkania:

 • 10.30 - Recepcja przy kościele NMP Królowej Polski w Świdnicy - Osiedle Młodych, ul. Prądzyńskiego
 • 11.00 - Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ignacego Deca
 • 13.00 - Przejście z Obrazem Pana Jezusa Miłosiernego ulicami miasta do Katedry
  Obraz Pana Jezusa poniosą młodzi
  Relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej poniosą duszpasterze młodzieży
 • 14.30 - Umieszczenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Katedrze, Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 14.50 - Poczęstunek
 • 15.45 - Spektakl Biblijny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu oraz młodzież z Parafii Królowej Różańca w Dzierżoniowie
 • 17.00 - Zakończenie

Szkolenie dla osób fotografujących i filmujących celebracje liturgiczne - 27 marca 2010 r.

Szkolenie dla osób fotografujących i filmujących
celebracje liturgiczne

27 marca 2010 r.

 

Świdnica, 10 lutego 2010 r.

l.dz. 150/2010

Świdnicka Kuria Biskupia, w trosce o kształtowanie właściwych postaw podczas zgromadzeń liturgicznych, organizuje szkolenie dla osób fotografujących i filmujących celebracje liturgiczne. Udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem, warunkuje możliwość dopuszczenia do rejestrowania liturgii.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Przewielebnych Księży 
o poinformowanie wiernych o niniejszym szkoleniu.

Prosimy także Przewielebnych Księży o egzekwowanie uprawnień do fotografowania i filmowania podczas uroczystości kościelnych. Warto 
w kancelarii parafialnej informować wiernych dopełniających formalności związanych z przyjmowaniem sakramentów o tym wymogu (aby upewnili się, czy firma lub osoba, której zlecają rejestrację chrztu, I Komunii św. lub ślubu posiada stosowne zaświadczenie).

Przebieg kursu:

 • Omówienie Instrukcji Episkopatu Polski: ks. mgr Łukasz Ziemski - Tygodnik Niedziela
 • Zagadnienia liturgiczne: ks. dr Dominik Ostrowski - WSD Świdnica
 • Zagadnienia praktyczne: fotoreporter Dariusz Gdesz - Polska The Times i fotoreporter Tomasz Pietrzyk.

Szczegóły:

 • Uprawnienie jest ważne 5 lat
 • Uczestnicy otrzymują: zaświadczenie, identyfikator, Instrukcję Episkopatu
 • Koszt kursu: 100 zł
 • Termin: 27 marca (sobota) godz. 9:30
 • Czas trwania: 5 godzin
 • Miejsce: aula Świdnickiej Kurii Biskupiej; pl. Jana Pawła II 1; 
58-100 Świdnica
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 marca na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dodatkowe informacje tel. 792 155 933

Ks. Łukasz Ziemski
Wydawnictwa Diecezji Świdnickiej

Ogólnopolskie Dni Wspólnoty ERM-u w Poznaniu: 23-25 IV 2010 r.

Ogólnopolskie Dni Wspólnoty ERM-u w Poznaniu

 

Ogólnopolskie Dni Wspólnoty odbędą się
w Poznaniu w dniach 23-25 IV 2010 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w ODW i podaję podstawowe informacje o Spotkaniu.

Zgłoszenia i koszty:

 • Zgłoszenia grup przyjmowane są do 5 marca 2010 r.;
 • Starannie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na Ogólnopolskiej stronie ERM: www.erm.pl należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową
 • Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi:
  70 zł / osobę / 3 dni
  50 zł / osobę / na sobotę 24.04
  (Spotkanie jest dofinansowane przez Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci")
 • Każdy uczestnik przywozi ze sobą karimatę, śpiwór, ulubione smakołyki do zrobienia kanapek, słodycze, kubek, sztućce oraz dużo (dobrego) humoru.

Animatorzy: Jeden Animator na 10 uczestników nie pokrywa kosztów spotkania.

 

Wielkopostny dzień skupienia Eucharystycznego Ruchu Młodych - Wałbrzych 13 marca 2010 r.

Wielkopostny dzień skupienia ERM

Wałbrzych 13 marca 2010 r.

 

Świdnica dn. 4 luty 2010 r.

KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY…

Drodzy Członkowie ERM-u i Animatorzy

Za kilkanaście dni, po raz kolejny rozpoczniemy okres Czterdziestodniowego Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Będzie to czas różnych postanowień, zmieniania się na lepsze, czas zgłębiania tajemnicy krzyża w naszym codziennym życiu.

W tym roku również pragniemy spotkać się przy św. Urszuli Ledóchowskiej, której relikwie w tych dniach będą peregrynować po naszych Wspólnotach, a w Wałbrzyskim Sanktuarium chcemy wspólnie uroczyście spotkać się na modlitwie w intencji Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej Diecezji.

Dlatego aby jeszcze pełniej doświadczyć tej Chrystusowej Miłości, która ma w NAS wzrastać, serdecznie zapraszam Animatorów Eucharystycznego Ruchu Młodych Diecezji Świdnickiej wraz ze swymi Wspólnotami do uczestnictwa w Wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbędzie się w III sobotę Wielkiego Postu - 13 marca br. w Diecezjalnym Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu - Podzamcze, ul. Jana Pawła II nr 1.

Program Dnia Skupienia jest następujący:

 • godz.: 10.00 - Przyjazd Wspólnot na miejsce oraz przygotowanie do Eucharystii.
 • ok. 10.30 - Msza Święta.
 • ok. 11.15 - Słodka Agapa
 • ok. 12.00 - Droga Krzyżowa która zakończy się ucałowaniem Relikwii św. Krzyża.
 • ok. 13.30 - Zakończenie Dnia Skupienia i powrót do Parafii.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa Wspólnoty i podanie ilości uczestników do 6 marca br. pod numer telefonu: 604455407 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ks. Daniel Rydz
Diecezjalny Asystent Eucharystycznego Ruchu Młodych

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Haiti

Warszawa, 14 stycznia 2010 r.


SEP - 8-15

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla ofiar
trzęsienia ziemi w Haiti


Eminencjo / Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Kardynale / Arcybiskupie / Biskupie,

tragiczne trzęsienie ziemi nawiedziło środkowoamerykański kraj Haiti. Według pierwszych doniesień zginęło wiele tysięcy ludzi. Zniszczenia są niewyobrażalne. Miliony pozbawionych dachu nad głową, żywności i najpotrzebniejszych rzeczy czekają na naszą pomoc.

Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim apelu wezwał wszystkich ludzi do niesienia pomocy ofiarom. Liczy na to, że cały Kościół katolicki włączy się za pośrednictwem swych instytucji charytatywnych w udzielanie najpilniejszej pomocy potrzebującym.

W związku z tym zwracamy się do Waszej Eminencji / Ekscelencji z prośbą o zorganizowanie w najbliższą niedzielę (17 lub 24 stycznia 2010 r.) zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych w Haiti.

Zebrane ofiary proszę wpłacić na konto Caritas Polska:
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem "Haiti"

Wszystkich ludzi dobrej woli wzywamy do modlitwy i solidarności z ofiarami kataklizmu oraz apelujemy o wspieranie tych, którzy niosą im pomoc.

W duchu braterskiej i modlitewnej łączności

+ Józef Michalik
metropolita przemyski
przewodniczący KEP

+ Stanisław Gądecki
zastępca przewodniczącego KEP

+ Stanisław Budzik
sekretarz generalny KEP

 

Świdnica, dnia 15 stycznia 2010 r.Należy przeprowadzić zbiórkę do puszek 17 lub 24 stycznia br. i zebrane kwoty przekazać do kasy Świdnickiej Kurii Biskupiej.

+ Adam Bałabuch
wikariusz generalny

Bezcenne dobro języka ojczystego

BEZCENNE DOBRO JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

List pasterski Episkopatu PolskiUmiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli przeniosła nas na wesele do Kany Galilejskiej. Obecny tam Chrystus ukazał swoją boską moc, zamieniając wodę w wino, aby w życiu nowożeńców nie zabrakło miłości i szczęścia. Przez ten pierwszy cud "objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2,11).

Przed wiekami zaprosiliśmy na naszą ziemię Chrystusa, a wraz z Nim Jego Matkę. Nasza Ojczyzna stała się weselną Kaną, w której dokonuje się cud przemiany ludzkich serc za sprawą Ewangelii, głoszonej w języku polskim. Wiara chrześcijańska, wyrażana w ojczystej mowie, zakorzenia się w naszej kulturze, przemienia ją i kształtuje już od ponad tysiąca lat.

1. Język nośnikiem ojczystej kultury

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu.

Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.

Decydującą rolę odegrał wówczas Kościół, który ponad granicami zaborów jednoczył Polaków przez tę samą wiarę, kulturę religijną i język. Dziedzictwo polskich poetów i pisarzy wieków średnich, renesansu i baroku, zostało zachowane dzięki odwadze duchownych i świeckich, którzy w liturgii i w codziennym życiu domowym posługiwali się polską mową, kultywując pamięć o wspaniałej przeszłości naszej kultury narodowej.

Choć Polska - na skutek wojen, grabieży i zaborów - straciła ogromną część tworzonych przez wieki dóbr kultury, to jednak Polacy obronili swoją tożsamość, a stało się to w znacznej mierze dzięki językowi. Znajdował on najpełniejszy wyraz w twórczości literackiej w kraju i na emigracji. Wielkie dzieła sztuki rodziły się pomimo klęski, która nie zdołała złamać ducha narodu umacnianego wiarą i modlitwą w ojczystym języku. Ojczyzna bowiem - jak pisała Maria Konopnicka - "to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła".

Wybitna twórczość polskich romantyków, pozytywistów i twórców Młodej Polski stała się skuteczną bronią w walce o duchową suwerenność Polaków. Jak bowiem napisał Norwid, "nie miecz, nie tarcza - bronią języka, lecz - arcydzieła". Literatura przypominała dzieje Polski, uczyła miłości Ojczyzny i zachęcała do pracy. Dzieła literackie polskich autorów znalazły uznanie w świecie, czego dowodem były liczne tłumaczenia na inne języki i przyznawane nagrody. Dzięki nim świat dowiadywał się o Polsce, mimo że nie było jej na mapach Europy.

Przemoc zaborców okazała się bezsilna wobec naszej kultury. W jej zwycięstwie, dzięki Bożej Opatrzności i pracy wielu pokoleń, wypełniły się w pewnym sensie słowa proroka Izajasza z dzisiejszego pierwszego czytania: Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona" (Iz 62,4). Nasz naród - jak mówił w UNESCO Jan Paweł II - przetrwał najstraszniejsze doświadczenia dziejów; wielokrotnie skazywany na śmierć pozostał przy życiu i pozostał sobą pośród rozbiorów i okupacji w oparciu o własną kulturę, która okazała się silniejszą potęgą od tych, które chciały ją zniszczyć.

2. Zagrożenia dla języka i kultury narodowej

Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu - w telewizji i w radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych - widać wyraźnie upadek języka i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój.

Współczesny świat, o którym mówi się, że jest "globalną wioską", zbyt łatwo pozwala się zdominować przez negatywny model kultury masowej, narzucany w radiu i telewizji. Postępująca komputeryzacja społeczeństwa oraz rozwój elektronicznych środków komunikacji często prowadzą do zubożenia języka. Zjawisko to obejmuje wszystkie grupy społeczne. Zubożenie języka obserwujemy u dzieci i młodzieży, u dorosłych i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy się z nim na ulicy i w tramwaju, w szkole i w pracy, w gazetach i książkach, w teatrze i w programach rozrywkowych.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wulgaryzacja języka i lekceważenie kultury narodowej. Jesteśmy świadkami wprowadzania do przestrzeni publicznej zwrotów prymitywnych i obraźliwych, niegodnych chrześcijanina i Polaka. Tradycję narodową przedstawia się w sposób karykaturalny, zaś o bohaterach mówi się z pogardą. Bolesną i niebezpieczną tego konsekwencją jest niepokojący brak szacunku dla dziejów i dokonań własnego narodu.

Profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni podkreślają, że w wyniku obniżania wymagań edukacyjnych w zakresie języka polskiego i historii narodowej, zanika znajomość przeszłości oraz umiejętność poprawnego mówienia i pisania w ojczystym języku. Socjologowie zwracają natomiast uwagę, że istnieje wprost proporcjonalna zależność między agresją słowną i wulgaryzacją języka a przemocą fizyczną i wulgarnością zachowań.

3. Obronić język i kulturę polską

Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, dostrzegamy także zjawiska pozytywne. Są pośród nas ludzie i grupy społeczne, którym leży na sercu dobro ojczystej kultury wyrażanej w języku. Dziękujemy tym polskim twórcom, pisarzom, poetom, dramaturgom, reżyserom i aktorom, którzy żyjąc dzięki słowu, równocześnie dbają, by ich zamysł i myśl zostały oddane w piękny, zachwycający sposób, budujący przestrzeń wzajemnego ubogacenia i dobra. Dziękujemy kapłanom, którzy przekazując słowo Boże troszczą się także o językowe piękno przekazu.

Z wdzięcznością myślimy o polonistach, nauczycielach akademickich i szkolnych, którzy starają się przekazać nie częściową jedynie, lecz pełną znajomość języka polskiego oraz obudzić zainteresowanie lekturą arcydzieł literatury polskiej. Pamiętamy również o bibliotekarzach, którzy wiele wysiłku wkładają w promowanie polskiej literatury i jej twórców przez organizowanie wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich czy dyskusyjnych klubów czytelników.

Godne podkreślenia są takie inicjatywy krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt na "Mistrza Mowy Polskiej" - osobę, która w życiu publicznym posługuje się wzorową polszczyzną. Na uwagę zasługuje "Dyktando Ogólnopolskie", które już od dziesięciu lat gromadzi entuzjastów języka polskiego. Wiele dobrego w rozwój psychiczny, intelektualny i moralny najmłodszego pokolenia Polaków wnosi też kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom".

Z serdecznym podziękowaniem zwracamy się do tych rodzin, które pomimo trudności troszczą się o wychowanie dzieci w naszej bogatej kulturze chrześcijańskiej i dbają o piękno języka polskiego. Zachęcamy wszystkie rodziny, by były szkołą posługiwania się językiem szacunku, prawdy, dobra i miłości.

Jednocześnie kierujemy apel do wszystkich Polaków, w kraju i za granicą, aby zaangażowali się w inicjatywy zmierzające do obrony kultury i piękna polszczyzny. Jego motywacją powinno być poczucie godności osobistej, szacunek dla samego siebie, dla naszych bliźnich, dla kraju ojczystego i jego kultury, która ujmuje i budzi uznanie poznających ją cudzoziemców.

"Wyrazem naszego szacunku do człowieka - mówił kiedyś sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie. A co nie da się zamknąć w słowie, będzie się obficie przelewało, tworząc więź słów z myślą i duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo pożywne jak pokarm. Takie właśnie słowo potrzebne jest współcześnie".

Niech więc mówienie na co dzień pięknym językiem polskim stanie się troską nas wszystkich, a szczególnie osób publicznych na każdym poziomie i stanowisku. Od gminnego samorządu do ministerstwa, a szczególnie w radiu i w telewizji; także w domu i na ulicy.
Wzorem niech będzie dla nas Czcigodny sługa Boży Jan Paweł II, niezrównany Mistrz polskiej mowy, który pięknym językiem mówił do nas przez całe lata jako Piotr naszych czasów, przypominając o wzajemnej miłości i pojednaniu, o wierności Bogu i człowiekowi.
Wszystkim, którzy podejmują szlachetny wysiłek moralnego odrodzenia naszej Ojczyzny i tworzenia, w duchu Ewangelii, kultury życia codziennego, godnej człowieka, Polaka i chrześcijanina, udzielamy Bożego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w PolsceJasna Góra, 26 listopada 2009 r.
List należy odczytać w niedzielę 17 stycznia 2010 r.


Za zgodność:

+Stanisław Budzik
sekretarz generalny KEP

WIZYTACJE KANONICZNE i SAKRAMENT BIERZMOWANIA w 2010 r.

WIZYTACJE KANONICZNE
i SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w 2010 r.
Bp Ignacy Dec, biskup świdnicki będzie wizytował dekanaty:
- Wałbrzych-Północ (7 parafii), Strzegom (9 parafii)
oraz udzielał sakramentu bierzmowania w następujących dekanatach:
- Bielawa, Bolków, Głuszyca, Kamieniec Ząbkowicki, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Nowa Ruda, Nowa Ruda-Słupiec, Świdnica-Wschód, Świdnica-Zachód.


Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy będzie wizytował dekanaty:
- Wałbrzych-Zachód (7 parafii), Świebodzice (7 parafii), Żarów (8 parafii)
oraz udzielał sakramentu bierzmowania w następujących dekanatach:
- Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Międzylesie, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Wałbrzych-Południe, Ząbkowice-Południe, Ząbkowice-Północ.

Służba Liturgiczna

Strona WWW
w przygotowaniu


GONG
 

diecezjalny informator
Służby Liturgicznej


 

Katedra Świdnicka

Newsletter

Szukaj

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online